Mbrojtja e komuniteteve nga emergjencat civile natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu

Në Shqipëri, fatkeqësitë natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu si përmbytjet, zjarret, tërmetet dhe aksidentet industriale janë një kërcënim i vazhdueshëm për sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve të saj. Duke njohur nevojën për të forcuar aftësitë e vendit të reagimit ndaj emergjencave, Qeveria e Polonisë ka partnerizuar me PNUD për të modernizuar dhe rritur standardet dhe kapacitetet operacionale të Shërbimeve Shqiptare të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit përmes një projekti: Forcimi i kapaciteteve të Shërbimit Shqiptar të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.
 
Projekti, i cili po zbatohet në bashkitë Lezhë, Kurbin, Krujë, Kamëz, Shijak, Tiranë, Kavajë, Durrës, Fier dhe Pogradec, ka në fokus ndërtimin e tre stacioneve të zjarrfikësve në bashkitë Fier, Lezhë dhe Pogradec. Këto stacione do të ndërtohen duke përdorur një qasje "ndërtoje më mirë", e cila siguron që ata të jenë në gjendje t'i rezistojnë fatkeqësive të ardhshme dhe të vazhdojnë të funksionojnë në mënyrë efektive.
 
Përveç ndërtimit të stacioneve të reja zjarrfikëse, projekti po siguron gjithashtu pajisje zjarrfikëse, kërkimi dhe shpëtimi për bashkitë e Lezhës, Durrësit dhe Fierit, si dhe blerjen e makinave zjarrfikëse për bashkitë Lezhë, Fier dhe Pogradec dhe 169 pajisje profesionale mbrojtëse personale për zjarrfikësit. Këto burime do të ndihmojnë për të siguruar që shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit të jenë në gjendje të përgjigjen shpejt dhe në mënyrë efektive ndaj emergjencave.
Ky projekt është një demonstrim i qartë i përkushtimit të UNDP-së për të mbështetur vendet në ndërtimin e qëndrueshmërisë ndaj fatkeqësive natyrore dhe të shkaktuara nga njeriu. Përvoja dhe ekspertiza e gjerë e organizatës në reagimin ndaj emergjencave, së bashku me financimin dhe mbështetjen nga Qeveria e Polonisë, po ndihmon për të siguruar që shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit në Shqipëri janë të pajisura për të trajtuar çdo situatë që mund të krijohet dhe për të mbrojtur jetët dhe pronat. të qytetarëve.
 
Ky projekt është një investim i vlefshëm për të ardhmen e vendit, duke ndihmuar në bërjen e komunave më rezistente ndaj fatkeqësive dhe emergjencave, ky është një hap i rëndësishëm drejt garantimit të sigurisë së qytetarëve dhe mbrojtjes së komuniteteve nga rreziqet e mundshme.