Kraljevina Norveška podržava razvoj malih biznisa u Crnoj Gori sa više od 190.000 eura

Kroz pet odabranih projekata, koje će sprovesti subjekati koji pružaju podršku razvoju malih biznisa u saradnji sa opštinama, biće poboljšano poslovanje najmanje 70 malih preduzeća

Kroz projekt „Norveška za vas – Crna Gora“, Kraljevina Norveška podržaće sa 193.000 eura pet projekata usmjerenih na povećanje konkurentnost malih biznisa kroz njihovu transformaciju. 

U okviru Javnog poziva za podršku malim biznisima u Crnoj Gori, većina aplikanata bili su subjekti za podršku poslovanju, koji djeluju u partnerstvu s nekim od lokalnih samouprava, doprinoseći tako umrežavanju podrške malim poduzećima.

Kroz pet odabranih projekata, koje će sprovesti subjekati koji pružaju podršku razvoju malih biznisa u saradnji sa opštinama, biće poboljšano poslovanje najmanje 70 malih preduzeća kroz unaprijeđenje marketinga i pregovaračkih veština, uvođenje inovativnih pristupa u tehnološki proces, usavršavanje poslovne komunikacije, upravljanja projektima, finansija i liderstva, uvođenje digitalizacije, kao i promociju najboljih praksi za kvalitet, sigurnost i povjerenje u proizvodnju malih biznisa kroz implementaciju relevantnih ISO standarda.

Javni poziv bio je otvoren od 1. novembra do 12. decembra 2021. Zainteresovani subjekti koji pružaju podršku razvoju malog biznisa mogli su da podnesu individualne prijedloge projekata u iznosu od 30.000 do 50.000 dolara, usmjerenih na male biznise iz sektora održive poljoprivrede i lanca proizvodnje hrane, održivog i zdravstvenog turizma, informacionih tehnologija, proizvodnje i kreativnih industrija.