Granična policija od SR Njemačke dobila vrijednu donaciju

Juče je delegacija Savezne Republike Njemačke boravila u posjeti Sektoru granične policije, kojom prilikom je izvršena zvanična primopredaja vrijedne donacije graničnoj policiji.

Protokol o primopredaji potpisali su v.d. pomoćnika direktora za Sektor granične policije Dragan Klikovac i načelnik Odsjeka za međunarodne poslove i evropsku saradnju Stefan Helmscroft.

Ovaj protokol je potpisan na osnovu Sporazuma o donaciji između Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove i izgradnju zajednice Savezne Republike Njemačke i Uprave policije Crne Gore koji je potpisan u prethodom periodu, a juče je izvršena i zvanična primopredaja šest motornih vozila ukupne vrijednih od 215.700 eura.

Donirana vozila granična policija će se koristii u vršenju poslova nadzora državne granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija, sprečavanja nezakonitog prelaska državne granice i zaštite nepovredivosti granica Crne Gore.

Sektor granične policije ostvaruje kontinuiranu intenzivnu saradnju sa policijskim oficirom za vezu Savezne Republike Njemačke Florijanom Vedekindom, što je u značajanoj mjere rezultiralo unapređenju sistem granične bezbjednosti Crne Gore.