Fillimi i Asistencës Teknike të financuar nga BE për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe mbrojtjen e burimeve ujore në Kosovë*

Një projekt i financuar nga BE "Përmirësimi i Furnizimit me Ujë dhe Mbrojtja e Resurseve Ujore për Kompaninë Rajonale të Ujësjellësit të Gjakovës" filloi në 15 Shtator 2021 në Gjakovë, Kosovë. Takimi fillestar u ndoq nga përfaqësuesit e palëve kryesore të interesit, përfshirë Kompaninë Rajonale të Ujit, Ministrinë për Punët e Jashtme dhe Diasporën dhe Ministrinë e Financave të Kosovës, si dhe përfaqësues të WBIF, Bankës Evropiane të Investimeve dhe Projektit të Infrastrukturës 8 (IPF8) që do të zbatojë projektin.

 

Objektivi i projektit është të sigurojë furnizimin me ujë efikas dhe me cilësi të lartë në zonën e shërbimit të Kompanisë Rajonale të Ujit të Gjakovës, të zvogëlojë humbjet e ujit në rrjet, të zvogëlojë nxjerrjen e ujit dhe të mbrojë burimet ujore dhe të rrisë qëndrueshmërinë financiare të operatorit Me Projekti pritet të rrisë cilësinë e furnizimit me ujë për më shumë se 176,000 banorë. Shtrirja e tij përfshin zëvendësimin e tubave të asbestit të çimentos me tuba polietileni në zonën urbane të Gjakovës (50 km) dhe në fshatrat Rahovec dhe Prizren (90 km), instalimin e 41,000 matësve inteligjentë në sistemin e furnizimit me ujë dhe mbrojtjen e 7 km të devijimit kanali që ushqen ujë nga lumi Lumbardhi në liqenin e Radoniqit.

 

Bashkimi Evropian, përmes WBIF siguroi një ndihmë teknike prej 900,000 €. Kostoja totale e parashikuar e investimit të projektit është 37.4 milion € dhe planifikohet të financohet përmes huasë nga BEI dhe burimeve lokale. Shërbimet e konsulencës do të ofrojnë ndihmën e nevojshme për Ndërmarrjen Rajonale të Ujësjellësit të Gjakovës në përgatitjen e dokumentacionit teknik (Studimi i Fizibilitetit, VNMS, Dizajni i Detajuar, Dosja e Tenderit) drejt fazës së zbatimit.

 

Ismet Ahmeti, Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit të Gjakovës shprehu mirënjohjen e tij lidhur me fillimin e punimeve për zbatimin e këtij projekti. Ai theksoi: "Zbatimi i këtij Projekti do t'i japë fund shumë problemeve, që lidhen me infrastrukturën e ujit, duke rritur cilësinë e shërbimit të furnizimit me ujë të klientëve tanë. Kompania Rajonale e Ujësjellësit të Gjakovës shpreh vlerësimin e saj për Bashkimin Evropian për financimin e projektit përmes WBIF dhe Banka Evropiane e Investimeve për miratimin e këtij projekti jetik. Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakovë është e përkushtuar me të gjithë kapacitetet e saj për realizimin e këtij projekti, së bashku me të gjithë bashkëpunëtorët e saj. Projekte të tilla janë më se të mirëseardhura për zhvillimin e vendit tonë ".

 

Dije Rizvanolli, Ministria e Financave e Kosovës: “Fillimi i këtij projekti vjen si rezultat i pronësisë së fortë nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit në Gjakovë, dhe shënon një arritje të rëndësishme në investimet e sektorit të ujit për Kosovën. Qasja jonë për të çuar përpara projektet që do të miratohen nga WBIF po kalon tek përfituesit që demonstrojnë pronësinë dhe janë të përkushtuar për të zbatuar investimet në afat të mesëm. Ne presim me padurim rezultatet e studimit dhe falënderojmë BEI -në për bashkëpunimin e tyre të shkëlqyer në adresimin e kërkesave të përfituesit. WBIF është një nga pajisjet kryesore të përzierjes që na mundëson të transformojmë vendin tonë dhe mbështet aspiratat tona për t'u bashkuar me BE ”.