Federalno ministarstvo okoliša i turizma i USAID potpisali Memorandum o razumijevanju kojim je dogovorena saradnja u oporavku turizma

Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) dogovorili su saradnju kako bi pomogli turističkom sektoru pri oporavku od negativnih utjecaja pandemije COVID-19 i postavljanja temelja rasta prema održivoj turističkoj ekonomiji.

Novi sporazum je ozvaničen 12. avgusta 2021. godine od strane federalne ministrice okoliša i turizma dr. Edite Đapo i vršioca dužnosti direktora misije USAID-a Roberta Lopeza. Memorandum o razumijevanju potpisan je u prostorijama FMOIT-a u Sarajevu.

Prema sporazumu, USAID će pomoći FMOIT-u i drugim partnerima pri razvoju i provedbi plana oporavka kao i marketing plana za privlačenje međunarodnih posjetioca. USAID će također pomoći FMOIT-u u kreiranju Strategije razvoja turizma Federacije BiH za period od 2021-2027. godine, zasnovanu na najboljim međunarodnim praksama za unaprjeđenje konkurentnosti turističkog sektora. Cilj je postići veći nivo konkurentnosti Bosne i Hercegovine na Svjetskom Ekonomskom Forumu. Bosna i Hercegovina je 2019. godine zauzela 105. mjesto od ukupno 135 zemalja. Uspješna strategija također će dovesti do povećanja dolazaka, prihoda, stvaranja novih radnih mjesta i većeg doprinosa BDP-u.

„Potpisivanjem ovog Memoranduma o razumijevanju s USAID-om, Federalno ministarstvo okoliša i turizma aktivno radi na razvoju turizma, koji je sve više prepoznat kao strateška grana privrede u Federaciji BiH, kao i na promociji raspoloživih turističkih resursa“, izjavila je ministrica dr. Edita Đapo. „Bosna i Hercegovina kao turistička destinacija ima priliku da bude prvoklasna međunarodna destinacija kao i da osigura održiv dugoročni rast turističkog sektora. Da bismo postigli ove ambiciozne ciljeve, implementiramo sistemski plan oporavka turizma, pokrećemo koordinirani marketinški plan i pripremamo strategiju razvoja za idućih šest godina. Drago nam je što će USAID pomoći u ovom procesu, osiguravajući usvajanje međunarodnih standarda i pružanja najnovijih informacija iz svjetskog turističkog sektora.“

Vršilac dužnosti direktora misije USAID-a gospodin Lopez napomenuo je da je agencija odobrila širok spektar tehničke i druge pomoći kako bi pomogla turizmu Federacije BiH pri oporavku od posljedica COVID-19. “USAID sa zadovoljstvom podržava nacionalne napore za razvoj turističkog sektora BiH i povećanja konkurentnosti BiH kao destinacije,“ rekao je. „Posvećeni smo bliskoj saradnji s ministarstvima, vladama, nevladinim i privatnim organizacijama kako bismo stvorili dinamičnu, održivu turističku ekonomiju u skladu s kulturom zemlje, gostoprimstvom i prepoznatljivim prirodnim dobrima.“