28.07.2021.

EVROPSKA UNIJA POMAŽE IZGRADNJU OBJEKATA SOCIJALNOG STANOVANJA

Zahvaljujući podršci koja je lokalnim samoupravama pružena u pripremi predloga projekata i planske odnosno tehničke dokumentacije, šest lokalnih samouprava je kroz donaciju Evropske unije obezbedilo sredstva za finansiranje izgradnje objekata socijalnog stanovanja

Analiza situacije u podstandardnim romskim naseljima i priprema urbanističke i tehničke dokumentacije za projekte socijalnog stanovanja i prateće komunalne infrastrukture je samo prvi korak u unapređenju uslova života Romkinja i Roma. Da bi se obezbedila održivost ove mere, Projektom „EU podrška unapređenju uslova života Roma“  je predviđena podrška u pripremi predloga za finansiranje projekata kroz obuke i direktnu mentorsku podršku, kao i podrška u jačanju horizontalnih mehanizama za inkluziju Roma na lokalu. Projekat je u prethodnom periodu radio sa 9 lokalnih samouprava kojima je pružena direktna podrška u pripremi u pripremi predloga projekata za objavljen javni poziv  u okviru projektaPodrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI). Od 9 lokalnih samouprava kojima je pružena podrška u pripremi predloga projekta i pripremi planske i/ili tehničke dokumentacije, 6 lokalnih samouprava dobiće finansijsku podršku u okviru EU SHAI projekta i to: Loznica, Šabac, Vršac, Boljevac, Svilajnac i Odžaci.  

Projektni tim je sa gradovima i opštinama radio na pripremi planske i tehničke dokumentacije koja je potrebna za izdavanje građevinske dozvole, uključujući i zajednički rad sa LS na otklanjanju nejasnoća i prepreka u procesu izdavanja dozvola. U okviru podrške biće završeni i projekti za izvođenje za objekte socijalnog stanovanja za svih 9 lokalnih samouprava. Drugi pravac podrške obuhvatio je mentorski rad na razradi predloga projekta, posebno dopunskih mera koje se odnose na aktivnu inkluziju. U okviru mentorske podrške posebna pažnja je posvećena  definisanju adekvatne forme rešavanja stambenog pitanja, bilo da se radi o procesu iseljenja sa planom preseljenja ili stambenoj podršci.