Evropska unija i Savjet Evrope podržavaju reforme crnogorskog medijskog zakonodavstva i politike

Reforme medijskog zakonodavstva i politike ulaze u završnu fazu intenzivnih javnih konsultacija, uz stručnu podršku u okviru zajedničke akcije Evropske unije i Savjeta Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Crnoj Gori“ (JUFREX).
 
Proces rekonstrukcije medijskog pravnog okvira, u skladu sa evropskim standardima i preporukama iz JUFREX-ovog dokumenta Media Sector Anquiry, započeo je 2018. godine. Nakon niza inkluzivnih konsultacija između predstavnika vlasti, civilnog društva i medija – Savjet Evrope dostavio je konačne stručne ocjene Nacrta zakona o medijima, Nacrta zakona o javnom radiodifuznom servisu i Nacrta zakona o audio-vizuelnim medijskim servisima Vladi Crne Gore u decembru 2022. godine.
 
Paralelno sa tim, Vlada Crne Gore je 2021. godine formirala konsultativnu radnu grupu koja je imala zadatak da izradi prvu nacionalnu medijsku strategiju (2023-2027). Zamišljen je kao sveobuhvatan politički okvir za pojačanu saradnju između javnog sektora, medija i civilnog društva, radi rješavanja širokog spektra pitanja kao što su sigurnost novinara, profesionalizam i samoregulacija medija, govor mržnje, uznemiravanje na internetu, dezinformacija, medijska pismenost i digitalna transformacija medijskog sektora. Evropska unija i Savjet Evrope su kroz ovu akciju snažno podržali proces razvoja politike, a konačni stručni komentari i preporuke za unapređenje Nacrta strategije dostavljeni su Vladi Crne Gore u decembru 2022. godine.
 
Revidirano i poboljšano medijsko zakonodavstvo i politika poslužiće kao okvir za buduću saradnju Evropske unije i Savjeta Evrope sa Vladom Crne Gore i akterima iz medija i civilnog društva predviđenu za narednu fazu Programa, koja počinje u januaru 2023.
 
Akcija „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Crnoj Gori – JUFREX 2“ sprovodi se u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontalna pomoć za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.