EU uplatila Moldaviji 50 miliona eura makrofinansijske pomoći

Evropska komisija je u ime EU uplatila Republici Moldaviji 50 miliona eura makrofinansijske pomoći (MFA). Ova isplata je dio hitnog MFA paketa vrijednog tri milijarde eura za 10 partnera za proširenje i susjedstvo, koji ima za cilj pomoći im da odgovore na ekonomski uticaj pandemije COVID-19. Podrška MFAu pruža se putem kredita po vrlo povoljnim kamatama.

Paolo Gentiloni, komesar za ekonomiju, rekao je da je zadovoljan što je Evropska unija isplatila dodatnih 50 miliona eura finansijske podrške Republici Moldaviji.

“Ovo je konkretna demonstracija opredijeljenosti EU da pomogne Moldaviji da odgovori na ekonomski i društveni uticaj pandemije COVID-19. Ova sredstva, koja su isplaćena nakon ispunjenja dogovorenih političkih obaveza, potvrđuju napredak koji zemlja ostvaruje u provedbi mjera potrebnih za osiguravanje stabilnije i prosperitetnije budućnosti ”, rekao je Gentiloni.

Prva isplata Moldaviji u iznosu od 50 milijuna eura u okviru ovog programa MFA realizirana je u novembru prošle godine. Moldavija je postigla izuzetan napredak u ispunjavanju političkih uslova dogovorenih s EU za dobijanje druge i posljednje isplate od 50 miliona eura u skladu as trenutnim COVID-19 MFA programom. To je uključivalo važne mjere za poboljšanje upravljanja javnim finansijama u zdravstvenom sektoru, borbu protiv korupcije, mjere za jačanje dobrog upravljanja i vladavine prava, kao i za poboljšanje poslovne klime.

Moldavija, također, nastavlja ispunjavati preduslove u pogledu poštivanja ljudskih prava i djelotvornih demokratskih mehanizama, uključujući višestranački parlamentarni sistem i vladavinu prava.

Ovom isplatom EU je uspješno završila pet od 10 programa u paketu MFA za COVID-19 vrijednog tri milijarde eura. Svim partnerima u ovom program su isplaćene prve tranše.

Evropska komisija nastavlja blisko sarađivati s ostalim svojim partnerima u MFA programu na pravovremenoj provedbi dogovorenih programa politike.

MFA je dio šireg angažmana EU sa susjednim zemljama i partnerima za proširenje i zamišljen je kao konkretan instrument za odgovor na krize.

Odluku o pružanju MFA za 10 partnera za proširenje i susjednim zemljama u kontekstu pandemije COVID-19 Komisija je predložila 22. aprila 2020. godine., a usvojili su je Evropski parlament i Evropsko vijeće 25. maja 2020. godine.

Osim ovog projekta, EU podržava partnere u svojoj politici susjedstva i Zapadni Balkan kroz nekoliko drugih instrumenata, uključujući humanitarnu pomoć, budžetsku podršku, tematske programe, tehničku pomoć, mogućnosti spajanja i garancije iz Evropskog fonda za održivi razvoj za podršku investicijama u sektorima koji su najviše pogođeni pandemijom koronavirusa.

 

Program MFA za Moldaviju za COVID-19 dio je sveobuhvatnih napora EU da pomogne ublažiti ekonomski i društveni uticaj pandemije i ubrzati oporavak. Ovaj angažman je u skladu sa Sporazumom o pridruživanju EU-a i Moldavije i sa ukupnom podrškom Tima Evrope, koja se nadovezuje na zajedničke napore država članica EU. Između ostalog, Moldavija je bila jedna od prvih zemalja koje su imale koristi od projekta COVAX i mehanizma EU za razmjenu cjepiva, s više od jedan milion doza vakcina raspoređenih po cijeloj zemlji.

Osim toga, isplata MFA dolazi ubrzo nakon što je odobreno 36,4 miliona eura bespovratne pomoći kao dio Plana oporavka EU za Moldaviju do 600 miliona eura za sljedeće tri godine. U skladu sa ovim planom i Ekonomskim i investicionim planom za Istočno partnerstvo, EU će nastaviti da podržava Moldaviju na njenom putu ka potpunom ekonomskom oporavku i daljoj implementaciji reformi.