EU, UNDP i ABAD obilježili uspješan završetak projekta „Podrška malim porodičnim preduzećima u Azerbejdžanu

Početkom jula je u Shekiju, u Azerbejdžanu održana službena svečanost povodom uspješnog završetka projekta 'Podrška malim porodičnim preduzećima u Sheki-Zaqatali, koji je finansirala Evropska unija, a implementirao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvo sa ABAD.

Projekt 'Podrška malim porodičnim preduzećima u Sheki-Zaqatali, pokrenut je 2017. godine, a tokom njegove realizacije pružena je podrška za 44 porodice iz ruralnih područja za pokretanje ili proširenje vlastitih, porodičnih preduzeća. Ovim porodicama je pružena neophodna obuka, ali i resursi koji su im bili potrebni za pokretanje njihovih preduzeća, širenje proizvodnje i značajnije predstavljanje na tržištu.

Obuke su obuhvatile poslovni razvoj i planiranje, brendiranje i prodaju, finansijsko računovodstvo i pravne usluge, ali i pakovanje, sigurnost hrane, logistiku, komunikaciju i međunarodnu trgovinu. Nakon uspješnog završetka ovih kurseva, korisnici su imali pravo prijave se za nabavku ključne opremu i zaliha neophodnih za dalji rast i širenje.

Oko 200 ljudi imalo je direktnu korist od provedbe ovog Projekta, dok 350 osoba imalo indirektnu koristi. Također, 22 od 44 novoformirana porodična preduzeća vode žene, dok 12 preduzeća vode interno raseljena lica. Novoformirana preduzeća bave se različitim djelatnostima od proizvodnje hrane do dekorativne umjetnosti i zanata. Svi proizvodi novoformiranih malih porodičnih preduzeća, moći će se kupiti u etno buticima ABAD i u nekima od većih trgoačkih lanaca u Azerbejdžanu.

U okviru događaja, učesnici su posjetili Šeki “ABAD” Centar za keramiku i primijenjenu umjetnost i upoznali se sa proizvodima koji se prave upravo u okviru porodičnih domaćinastava iz Shekija, Balakana, Zaqatale i Gakha i dobili detaljne informacije o njihovim malim preduzećima.

Projekat „Podrška razvoju malih porodičnih preduzeća u ekonomskoj zoni Sheki-Zaqatala kroz Regionalni centar ABAD u Balakanu“ finansira EU, a sufinansiraju i provode UNDP i ABAD u okviru Državne agencije za javne usluge i socijalna pitanja i inovacije.

Svečanosti završetka projekta prisustvovali su Elkhan Usubov, guverner Shekija, ambasador Kestutis Jankauskas, šef Delegacije EU u Azerbejdžanu, stalni predstavnik UNDP u Azerbejdžanu Alessandro Fracassetti, Abdul Aliyev, šef Odjela za međunarodne odnose Državne agencije za javne usluge i socijalne inovacije pri Uredu predsjednika Azerbejdžana i Rufat Elchiyev, direktor ABAD. Svi učesnici ceremonije svečanosti završetka ovog značajnog Projekta su naglasili važnost ulaganja u porodična preduzeća kao način podrške lokalnim zajednicama.