EU podržava poboljšanje vodovodnih i sanitarnih usluga u Bosni i Hercegovini

Evropska investicijska banka (EIB) - potpisala je sporazum o saradnji u iznosu od 1,2 miliona eura sa entitetom Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, za podršku poboljšanja vodovodnih i sanitarnih usluga. Uz stručnu tehničku pomoć, cilj projekta je poboljšanje kvalitete usluga vodosnabdijevanja I upravljanja otpadnim vodama, pružanje usluga nepovezanih sa domaćinstvima i poboljšanje životnih uslova za više od 216.000 ljudi.

Ulaganja su dio projekata finansiranih od strane EU odobrenih u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) u 2019. za programe vodosnabdijevanja i kanalizacije (WATSAN) u oba entiteta u Bosni I Hercegovini FBiH i RS. Ukupna vrijednost ulaganja za oba WATSAN projekta iznosi više od 215 miliona eura, a EU i bilateralni donatori osiguravaju 14,4 miliona eura grantova putem WBIF -a, dopunjavajući 110 miliona eura kredita EIB-a.

WATSAN programi pokrenuti su 2008. godine sa svrhom da pomognu 50 malih i srednjih općina u FBiH i RS u razvoju održivih usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije, u skladu sa uslovima za pristupanje EU.