EU isplaćuje 600 miliona eura makrofinansijske pomoći Ukrajini za rješavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19

Evropska komisija je u ime Evropske unije isplatila Ukrajini 600 miliona evra makrofinansijske pomoći (MFA). Ovo je druga i poslednja tranša u okviru aktuelnog ukrajinskog MFA programa nakon prve isplate od 600 miliona eura u decembru 2020. Sa ovom isplatom, preostali iznos zajmova Ukrajini u okviru njenih višestrukih programa MFA dostiže 4,4 milijarde eura.

Ova isplata je dio hitnog MFA paketa od tri milijarde eura za 10 partnera u procesu proširenja i susjedstva, koji ima za cilj da im pomogne da ograniče ekonomske posledice pandemije COVID-19. Program je konkretna demonstracija solidarnosti EU sa svojim partnerima kako bi se odgovorilo na ekonomski uticaj pandemije COVID-19.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik za privredu koja radi za ljude, rekao je: „Mi podržavamo Ukrajinu sa programom makrofinansijske pomoći EU (MFA) od 1,2 milijarde eura. Njegova druga tranša od 600 miliona eura koja je danas isplaćena je jasan znak podrške EU reformskoj agendi Ukrajine. Ukrajina je uložila značajne napore u provođenju uslova MSP i takođe je ostvarila zadovoljavajući napredak sa Međunarodnim monetarnim fondom. Pružajući finansijsku i tehničku podršku, EU pomaže da se poboljša životni standard ukrajinskog naroda. Pružajući snažnu političku podršku, jačamo integraciju Ukrajine sa Evropskom unijom.”

 

Paolo Đentiloni, evropski komesar za privredu, rekao je: „Iisplata od 600 miliona eura je dio od 4,4 milijarde eura ukupnog iznosa koji je EU pozajmila Ukrajini u vidu makrofinansijske pomoći. Ove isplate nisu samo opipljiv dokaz naše solidarnosti sa ukrajinskim narodom, već i odraz toga što je Ukrajina nastavila da ispunjava ključne reformske obaveze dogovorene sa MMF-om i Komisijom.”

 

Isplata je zasnovana na pozitivnoj oceni Komisije o napretku ukrajinskih vlasti u provedbidogovorenih mjera politike u okviru MSP programa COVID-19. Ukrajina je provela svih osam političkih obaveza koje se odnose na upravljanje javnim finansijama, upravljanje i vladavinu zakona, poboljšanje poslovne klime i sektorske reforme i preduzeća u državnom vlasništvu.

 

Ukrajina je postigla napredak u provođenju dogovorenih politika u okviru svog povezanog programa sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF). Ovo se posebno odnosi na veliki napredak reformama zakonodavstvu u oblasti pravosuđa. MMF je uspješno završio svoju misiju za reviziju programa 18. oktobra 2021.

 

Ovom isplatom EU je završila sedam od 10 MFA programa u MFA paketu od tri milijarde eura za COVID-19 i isplatila prve tranše svim partnerima.

 

Komisija nastavlja blisko sarađivati sa ostalim partnerima na blagovremenoj implementaciji dogovorenih programa politike.

 

 

MSP je deo šireg angažmana EU sa susjedima i partnerima iz proširenja i zamišljen je kao izuzetan instrument za odgovor na krizu. Dostupan je partnerima u procesu proširenja i susjedima EU koji imaju ozbiljne probleme sa platnim bilansom. On pokazuje solidarnost EU sa ovim partnerima i podršku efikasnim politikama u vreme krize bez presedana.

 

Odluku da se program osigura za 10 partnera iz proširenja i susjedstva u kontekstu pandemije COVID-19, Komisija je predložila 22. aprila 2020, a usvojili su je Evropski parlament i Vijeće 25. maja 2020.

 

Također, EU podržava partnere u svojoj politici susjedstva i Zapadnog Balkana kroz bilateralnu i regionalnu pomoć, tematske programe, humanitarnu pomoć, olakšice i garancije iz Evropskog fonda za održivi razvoj (EFSD i EFSD+) za podršku ulaganja u sektore koji su najviše pogođeni pandemijom korona virusa.

 

Ukrajina je prioritetni partner EU. EU podržava Ukrajinu u osiguravanju stabilne, prosperitetne i demokratske budućnosti za svoje građane i nepokolebljiva je u podršci ukrajinskoj nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i suverenitetu unutar njenih međunarodno priznatih granica. Sporazum o pridruživanju, uključujući njegovu sveobuhvatnu zonu slobodne trgovine (DCFTA), glavni je alat za približavanje Ukrajine i EU, promoviranje dubljih političkih veza, jačih ekonomskih veza i poštovanja zajedničkih vrijednosti.

 

Ukrajina je od 2014. godine započela ambiciozan reformski program kako bi ubrzala ekonomski rast i poboljšala život svojih građana. Prioritetne reforme uključuju borbu protiv korupcije, reformu pravosuđa, ustavnu i izbornu reformu, poboljšanje poslovne klime, energetsku efikasnost, reformu zemljišta, kao i reformu javne uprave, digitalnu transformaciju i decentralizaciju. Od 2014. godine, EU i finansijske institucije mobilisale su više od 17 milijardi eura grantova i zajmova za podršku reformama, primenjujući uslovljavanje u zavisnosti od njihovog napretka. Putovanje bez viza za građane Ukrajine sa biometrijskim pasošima stupilo je na snagu u junu 2017. Od augusta 2021. digitalni COVID-19 sertifikati se međusobno priznaju između EU i Ukrajine.

 

Ovaj program COVID-19 za Ukrajinu dio je sveobuhvatnog napora EU da pomogne u ublažavanju ekonomskog i socijalnog uticaja pandemije i ubrzanju oporavka. Ovaj angažman je u skladu sa Sporazumom o pridruživanju EU-Ukrajina i uz ukupnu podršku Evropskog tima, koja se zasniva na

zajedničkim naporima država članica EU. Između ostalih, Ukrajina je bila jedna od prvih zemalja koja je imala koristi od COVAX-a i mehanizma EU za podjelu vakcina, koji su zajedno doprinijeli Ukrajini sa više od 7,6 miliona doza vakcina.