EU i UNDP u Moldaviji pokreću novi program od 10 miliona eura za ublažavanje energetske krize

Smanjenje uticaja energetske krize u Moldaviji i zaustavljanje sve prisutnijeg energetskog siromaštva među ugroženim stanovništvom zemlje ključni su ciljevi ambicioznog novog programa od 10 miliona eura, koji finansira Evropska unija, kao bespovratnu podršku, i koji se provodi od strane UNDP-a u Moldaviji.  
Novi program, pod nazivom „Rešavanje uticaja energetske krize u Republici Moldaviji“, osmišljen je da ojača sposobnost Vlade i energetskog sektora da preispitaju i poboljšaju ključne procese funkcioniranja i mehanizme koordinacije. Ove mjere su od suštinskog značaja za podršku naporima Moldavije da provede ključne energetske reforme, kao i za jačanje institucionalnih kapaciteta za odgovor na trenutne i potencijalne buduće energetske šokove.
Program će doprinijeti osiguranju standardne definicije energetskog siromaštva kako bi se izgradili mehanizmi potrebni za ublažavanje energetskog tereta sa kojim se suočavaju ugrožene grupe u Moldaviji.
„UMoldaviji, energetsko siromaštvo je nacionalno pitanje koje trenutno pogađa većinu Moldavaca. Oko 60 posto domaćinstava troši više od 10 posto budžeta na energiju. Ovaj broj će se vjerovatno povećati predstojeće zime, jer će sezona grijanja ponovo početi, a globalne cijene plina ostaju nepredvidive. Problem energetskog siromaštva, ako se ne riješi, prijeti da poveća ranjivost, stvarajući dugoročne efekte na moldavsko društvo i njegovu ekonomiju,” istaknuo je Marcel Spatari, ministar rada i socijalne zaštite.
Program će, također, uključivati opsežnu informativnu kampanju koja će potaknuti vlasnike kuća da zamjene stare kućne aparate energetski efikasnijim modelima. Kampanja će biti upotpunjena testiranjem ciljanih energetski efikasnih rješenja i obnovljivih tehnologija koje se mogu koristiti u energetski siromašnim domaćinstvima. Osim toga, nekoliko stambenih zgrada bit će opremljeno horizontalnim distributivnim sistemima grijanja, a u najmanje tri zdravstvene ustanove bit će ugrađeni fotonaponski paneli, što će doprinijeti smanjenju troškova energije.
„Novi program koji je pokrenut pokazuje snažnu posvećenost Evropske unije da podrži narod Moldavije u prevazilaženju energetskih izazova. Ovaj ambiciozni program će doprinijeti energetskoj sigurnosti i energetskoj nezavisnosti Moldavije. To će učiniti povećanjem kapaciteta Vlade, ulaganjem u projekte obnovljive energije i povećanjem svijesti stanovništva o energetskoj efikasnosti i njenim prednostima. Također će imati pozitivan uticaj na životnu sredinu, kroz primenjene mjere energetske efikasnosti“, rekao je Jānis Mažeiks, ambasador Evropske unije u Moldaviji.
Nadalje, program predviđa podršku za provedbu Trećeg energetskog paketa EU u primarno i sekundarno zakonodavstvo, kao i niz direktiva i uredbi paketa „Čista energija za sve Evropljane“, koji se bavi energetskim performansama zgrada, obnovljivih izvora energije,  energijom, energetskom efikasnošću, dobrim upravljanjem i kreiranjem tržišta električne energije.

„Pokretanje ovog zajedničkog programa EU-UNDP namijenjenog rješavanju trenutnih i novonastalih potreba Moldavije u smislu energetske sigurnosti i otpornosti je pravovremeno i kritično. Prelijevanje iz rata u Ukrajini utiče na moldavsku ekonomiju kroz različite kanale, uključujući rast cijena energije, poremećaje u trgovini, negativne efekte povjerenja i indirektni uticaj sankcija. Naša nedavna analiza pokazuje da 60 posto stanovništva Moldavije živi u energetskom siromaštvu, trošeći više od 10 posto svojih budžeta na račune za energiju. Novi program omogućit će nam da se uključimo u tranziciju zelene energije promocijom energetske efikasnosti i obnovljivih rješenja predviđenih Zelenim dogovorom EU”, rekla je Mirjana Špoljarić Egger, pomoćnica generalnog sekretara UN-a, pomoćnica administratora UNDP-a i regionalna direktorica za Evropu i ZND.
Novi program od 10 miliona eura „Rešavanje uticaja energetske krize u Republici Moldaviji” je komplementarna podrška. Pored 60 miliona eura, u vidu budžetske podrške, kao hitna pomoć za prevazilaženje energetske krize. Pet miliona za podršku ugroženom stanovništvu pogođenom energetskom krizom, koje je obezbijedila Evropska Unija podržava moldavske javne vlasti i ranjive grupe u kontekstu povećanja cijena prirodnog plina, što dovodi do lančane eskalacije cijena.