EU i UNDP pokrenuli novi projekat Gradonačelnici za ekonomski rast u Azerbejdžanu

Inicijativa Gradonačelnici za ekonomski rast (M4EG) koju je pokrenula Evropska unija (EU) zasniva se na principu da, radeći u partnerstvu sa privatnim sektorom, javnim organizacijama i civilnim društvom, lokalne vlasti mogu pomoći u poboljšanju lokalnog poslovnog okruženja i stvoriti uslove za ekonomski rast vođen privatnim sektorom i stvaranje radnih mjesta.

Evropska unija i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Azerbejdžanu pokrenuli su novi projekat Gradonačelnici za ekonomski rast (M4EG). M4EG će trajati do 2024. godine i ima za cilj održivi razvoj u cijeloj regiji Istočnog partnerstva (EaP).

Novi projekat M4EG nastoji se pozabaviti izazovima sa kojima su se gradovi u regionu Istočnog partnerstva susreli tokom pandemijske krize. U bliskoj saradnji sa lokalnim vlastima i zajednicama, M4EG Facility će istražiti inovativne pristupe razvoju i prakse koje će poslužiti kao platforma za osnaživanje opština, gradova i ruralnih naselja kroz učenje, razmjenu i strateške inovacije.

„U okviru Programa Gradonačelnici za ekonomski rast, različiti gradovi u Azerbejdžanu će biti podržani u procesu izrade planova lokalnog ekonomskog razvoja. Razvoj gradova znači diverzificiranu ekonomiju i inkluzivni rast, veće prihode, manje siromaštva, viši životni standard, zdravije društvo i posljedično manje dispariteta između regija i glavnog grada. Nema sumnje da će ovaj Program doprinijeti daljem razvoju “snažnog partnerstva” između EU i Vlade Azerbejdžana i što je najvažnije gradonačelnika gradova”, rekao je Peter Michalko, ambasador Evropske unije u Azerbejdžanu.

„Gradovi igraju važnu ulogu u ekonomiji zemalja Evrope i Centralne Azije, a pandemija je nedavno pokazala njihovu ranjivost, potrebu za povećanom otpornošću i vjerovatno će imati dugoročni uticaj na strukturne aspekte, prostornu distribuciju i organizaciju gradova. Ovi složeni izazovi zahtijevaju nove modele i načine razmišljanja, koji se oslanjaju na razumijevanje složenosti i kontinuirani proces istraživanja, te hrabre ciljeve. Danas krećemo na novo putovanje sa našim strateškim partnerom, Evropskom unijom, kako bismo podržali gradove i opštine Azerbejdžana da razviju i implementiraju svoje planove koji će koristiti njihovim zajednicama u godinama koje dolaze”, rekao je glavni službenik UNDP-a za Azerbejdžan, Sukhrob Khodimatov.

I sadašnji i budući članovi M4EG će imati koristi od aktivnosti obuke i razmjene znanja usmjerenih na razvoj inovativnih strategija rasta koje su visoko kontekstualizirane i izgrađene na lokalnim ekosistemima. EU i UNDP će ih podržati u razvoju nove generacije planova lokalnog ekonomskog razvoja, promoviranju strateškog razmišljanja i izgradnji urbane otpornosti. Lokalne vlasti će imati pristup novim mogućnostima i finansiranju, uključujući godišnji poziv za prikupljanje interesa za portfolio i godišnji poziv za podnošenje prijedloga za inovacije.