EU, EBRD i Njemačka će podržati obnovu škola u Gruziji

Svenja Schulze, njemačka savezna ministrica za ekonomsku saradnju i razvoj, učestvovala je u ceremoniji potpisivanja ugovora o finansiranju „Otvorenog programa energetske efikasnosti u javnim zgradama u Gruziji“.Ugovori o finansiranju potpisani su između njemačke razvojne banke KfW-a, koja djeluje u ime njemačke vlade i Gruzije koju predstavljaju Ministarstvo finansija i Ministarstvo regionalnog razvoja i infrastrukture. Ugovorima je izdvojeno 55,85 miliona eura za energetski efikasnu sanaciju javnih zgrada.
Glavni cilj programa je održiva, holistička sanacija školskih zgrada radi povećanja energetske efikasnosti i zadovoljstva korisnika. Projekat doprinosi poboljšanju okvira energetske efikasnosti i implementaciji odgovarajućih direktiva EU primjenom novih standarda energetske efikasnosti u velikom broju projekata obnove javnih škola u cijeloj zemlji.
Mjere obnove će dovesti do optimizirane upotrebe energije i smanjene emisije CO2 u ciljanim objektima. Ove mjere će dodatno doprinijeti produženju vijeka trajanja objekata i poboljšanju zdravlja, sigurnosti i udobnosti korisnika. To će pomoći nastavnicima i školskoj djeci da rade i uče u boljim uslovima.
Projekat će unaprijediti tržište energetski efikasnih materijala i tehnologija i podržati razvoj kapaciteta javnog i privatnog sektora, uključujući građevinske kompanije. Projekat će podržati Gruziju u ispunjavanju njenih obaveza za godišnju minimalnu stopu obnove javnih zgrada.
Potpisani ugovori vrijedni su 55,85 miliona eura, od čega je Nemačka osigurala 43,2 miliona eura, podijeljenih na 40 miliona eura koncesionog kredita KfW, 3,2 miliona eura granta njemačke Vlade za prateće mjere i  12,65 miliona eura granta Evropske unije. Program sufinansira gruzijska vlada, a implementirat će ga Općinski razvojni fond Gruzije (MDF).
Program je dio šire zajedničke inicijative Team Europe sa EBRD-om i EU. Ranije ove godine pokrenuti su kredit EBRD-a do 40 miliona eura i prvi grant EU od 13 miliona eura koji će doprinijeti implementaciji programa