EIB ulaže 500.000 evra bespovratnih sredstava za održivu budućnost javnog prevoza u Nišu

Evropska investiciona banka (EIB) potpisala je sporazum o saradnji sa gradom Nišom za finansiranje izrade plana održivog javnog prevoza, koji će omogućiti gradu da strateški odlučuje o investiranju u svoju saobraćajnu mrežu. Uzimajući u obzir postojeće navike korisnika, trendove i strateške ciljeve opštine, plan će pomoći da se investicije optimizuju kako bi se uveo efikasniji, čistiji, komforniji i bezbedniji sistem prevoza. Očekivani benefit tehničke pomoći je i uklanjanje teretnog saobraćaja sa postojećeg međugradskog železničkog koridora.

Plan održivog javnog prevozi i investicije koje će se njime generisati pomoći će Nišu da se razvija, podržan visokokvalitetnom, dobro integrisanom saobraćajnom mrežom, čime će se povećati privlačnost grada kao mesta za život i ulaganje. Tehnička pomoć se pruža u okviru Tima Evrope i zajedničke Inicijative za finansiranje urbanih projekata, koju su EIB i Francuska agencija za razvoj (AFD) pokrenule radi podrške ambicioznim projektima urbanog razvoja.

Liljana Pavlova, potpredsednica EIB odgovorna za aktivnosti Banke na Zapadnom Balkanu, rekla je„Jedan od prioriteta EIB, kao klimatske banke Evropske unije, jeste da promoviše čistiji i održiviji transport kroz modernizaciju železničkog, rečnog i gradskog saobraćaja širom Zapadnog Balkana. Ova tehnička pomoć će omogućiti razvoj projekata koji će doneti višestruke koristi ljudima koji žive ili putuju u Niš, kao i ekonomske benefite koje proizlaze iz bolje povezanosti unutar grada, kao i sa okolnim opštinama. Istovremeno, to će pomoći Nišu da reši neke od izazova urbanog razvoja i klimatskih promena i na taj način poboljša životnu sredinu i uslove života.”

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski izjavila je: “Niš se kao grad intenzivno širi i brzo razvija. Frekvencija saobraćaja se takođe povećala, tako da će nam plan održivog gradskog prevoza omogućiti da uskladimo saobraćajnu mrežu sa novim investicionim ciklusom i strateškim usmerenjima grada Niša. Naša posvećenost smanjenju štetnih gasova i zaštiti vode, zemlje i vazduha ima veliki značaj u našim strateškim razvojnim planovima. Sa velikim zadovoljstvom i entuzijazmom počinjemo saradnju sa Evropskom investicionom bankom u okviru potpisanog ugovora. Ovakva vrsta podrške i rezultati koje ćemo zajedno postići biće veoma značajni u budućem periodu.”