EIB povećava podršku privatnom sektoru u Crnoj Gori

Evropska investiciona banka (EIB) – kreditna banka EU – obezbijediće grant od 400.000 eura za podršku tehničke pomoći Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore (IDF). Grant će ojačati kapacitet IDF-a za pružanje finansijskih usluga u korist malih i srednjih preduzeća (MSP) u Crnoj Gori, pomažući im da održe likvidnost, prošire svoje investicije i održe i stvore inkluzivna, dugoročna radna mjesta. Ovom tehničkom pomoći, EIB podržava IDF u poboljšanju njegovog organizacionog i poslovnog modela kako bi svoju strukturu uskladio sa najboljom međunarodnom praksom za nacionalne razvojne banke.

Grant EIB ima za cilj ubrzanje oporavka i rasta privatnog sektora u Crnoj Gori i stvaranje novih radnih mjesta, posebno za mlade ljude, žene i ljude iz drugih ranjivih društvenih grupa. Grant potiče iz Inicijative za ekonomsku otpornost, koju je EIB uspostavila 2016. godine kako bi se mobilizirala finansijska sredstva za brži rast, otvaranje novih radnih mjesta, socijalnu koheziju i razvoj vitalnih infrastrukturnih projekata na Zapadnom Balkanu.

Od početka pandemije 2020. godine, EIB je sa IDF-om potpisala operacije finansiranja u vrijednosti od 100 miliona eura, što je pomoglo oko 350 kompanija u Crnoj Gori da se brže oporave od krize izazvane COVID-19. EIB je 2021. godine potpisala svoj prvi zajam sa IDF-om za podršku uvođenju energetski efikasnih praksi i projekata među MSP u Crnoj Gori, omogućavajući brži prelazak na održivu i cirkularnu ekonomiju u zemlji.