11.07.2021.

EIB pomaže oporavak privrede

Zajam vredan do 50 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća i kompanija srednje tržišne kapitalizacije pomoćiće efikasniji oporavak od posledica pandemije kovida-19.

Evropska investiciona banka (EIB) i UniCredit Banka Srbije A.D. (UCBS) potpisali su ugovor o tom finansijskom aranžmanu. Zajam će pomoći kompanijama da prevaziđu finansijske poteškoće u poslovanju izazvane pandemijom, održe likvidnost i radna mesta. Ovo je četvrta kreditna linija EIB-a za podršku srpskim kompanijama u okviru finansijskog paketa Tima Evrope za oporavak Zapadnog Balkana. Uključujući nove zajmove potpisane danas, EIB-ova finansijska podrška za oporavaka srpskih MSP od početka pandemije dostigla je 140 miliona evra.

UCBS će ova sredstva staviti na raspolaganje srpskim MSP i kompanijama srednje tržišne kapitalizacije pogođenih krizom koju je izazvala pandemija kovida-19 pod povoljnijim i pristupačnijim uslovima. Kompanije će moći da iskoriste sredstava EIB-a za finansiranje svoje likvidnosti, obrtnih sredstava i srednjoročnih i dugoročnih investicija.

“EIB nastavlja da podržava rast i razvoj Srbije potpisivanjem ove značajne investicije. Posvećeni smo stvaranju preduslova za brži oporavak od kovida-19 i tranziciju ka otpornijoj, zelenijoj, održivijoj ekonomiji Srbije, sposobnoj da se uspešno takmiči na globalni tržištima. Drago nam je da imamo partnere poput UniCredit Banke koji su kadri da našu finansijsku podršku usmere direktno ka kompanijama u Srbiji, čime doprinosimo očuvanju radnih mesta i prihoda za hiljade ljudi“, kaže potpredsednica EIB odgovorna za Srbiju Ljiljana Pavlova.

“MSP su oslonac ekonomije i zato mi finansiramo ovu oblast kako kroz bespovratna sredstava, tako i kroz kredite i kreditne garancije. Drago nam je da smo partneri bankarskog sektora na tom putu. Svi napori Evropske unije da podrži MSP koja se bave inovacijama i tehnologijama, kao i drugim sektorima, na kraju će doprineti modernizaciji Srbije i rastu ekonomije, pogotovo kada su u pitanju biznisi pogođeni krizom kovida-19”, navodi otpravnica poslova Delegacije EU u Srbiji Mateja Norčič Štamcar.

“Kroz ovu incijativu nastavljamo da posvećeno podržavamo razvoj lokalnih biznisa i ekonomija kako bismo ubrzali oporavak od kovida-19. Ovo predstavlja još jedan konkretan korak ka obezbeđivanju stalnog priliva kapitala pogotovo za MSP, koja su jedan od glavnih stubova ekonomija Zapadnog Balkana, čime će moći da finansiraju obrtna sredstva i investicione programe“, kaže direktorka UniCredita za Istočnu Evropu Teodora Petkova.

Sličan angažman vredan 40 miliona evra potpisan je i između EIB i Banke Inteza

Povećan pristup finansijama za MSP na Zapadnom Balkanu

EIB ima dobro uspostavljen odnos sa UniCredit bankom sa kojom je do danas sproveo nekoliko kreditnih linija u ukupnoj vrednosti od preko 150 miliona evra za finansiranje MSP i preduzeća srednje kapitalizacije u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Poslednja saradnja potpisana 2020. godine predstavlja zajam za podsticaj društveno odgovorenih praksi koji je prvi put uspostavljen za Srbiju. Ovaj inovativni tip finansiranja osmišljen je za kompanije koje žele da izvrše pozitivan uticaj na svoju zajednicu kroz zapošljavanje i profesionalni razvoj ljudi iz osetljivih društvenih grupa.