EIB i Evropska komisija utrostručuju savetodavnu podršku Zapadnom Balkanu u okviru programa JASPERS

  • Institucije će u okviru programa JASPERS realizovati do sada najveći budžet za savetodavne usluge u regionu u iznosu od 20 miliona evra
  • Kroz povećanu savetodavnu pomoć za pripremu održivih projekata i strategija banka nastoji da podrži proces proširenja
  • Tehničkom podrškom u okviru programa JASPERS od 2005. godine mobilisano je preko 317 milijardi evra investicija za stotine novih projekata u 27 zemalja

Zahvaljujući sporazumu koji su Evropska investiciona banka (EIB) i Evropska komisija objavile na godišnjem sastanku učesnika programa JASPERS  održanom u Briselu, banka će trostruko povećati svoju savetodavnu pomoć za Zapadni Balkan i potencijalno za Tursku. Podrška će se realizovati u okviru zajedničkog programa JASPERS, uz do sada najveći budžet za tehničku pomoć u iznosu do 20 miliona evra za narednih šest godina i povećane timove stručnjaka.

 „Ovim novim sporazumom obezbeđujemo rekordno visoke resurse za podršku zemljama u procesu proširenja EU, kroz pomoć za pripremu ključnih strategija, planova i investicija, uz istovremeno jačanje lokalnih kapaciteta za pripremu i sprovođenje projekata. U skladu sa prioritetima politike EIB, ta uvećana savetodavna podrška omogućiće našim partnerima na Zapadnom Balkanu da efikasno realizuju još više projekata u okviru Ekonomsko-investicionog plana EU”, izjavila je potpredsednica EIB Tereza Červinska. „ Uz savetodavne usluge EIB i Evropske komisije odlučni smo da preko EIB Global, našeg ogranka za aktivnosti izvan EU, stanovnicima zemalja u susedstvu EU obezbedimo održivu budućnost, pomognemo im da napreduju sa reformama, ekonomskim rastom i klimatskim planovima”, dodala je.

Savetodavni program JASPERS pomogao je da se od 2005. godine pripremi stotina projekata vrednih preko 317 milijardi evra u oblastima održivog transporta, zaštite životne sredine, inovacija, zdravstvene zaštite i zelene tranzicije, u 27 zemalja kako u EU, tako i izvan nje.

Matje Buske, v.d. direktora Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, izjavio je: „Veoma nam je drago što smo sa EIB potpisali novi sporazum za nastavak savetodavne podrške u okviru programa JASPERS na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Time nastavljamo da podržavamo korisnike programa IPA na njihovom putu ka EU, kroz pripremu i sprovođenje infrastrukturnih projekata koji su tehnički dobro osmišljeni i održivi, kako u pogledu uticaja na životnu sredinu, tako i u ekonomskom i finansijskom pogledu. JASPERS takođe savetuje i države članice EU o investicijama i procesima pristupanja. Uveren sam da će savetodavne usluge koje pruža JASPERS nastaviti da imaju pozitivan društveni uticaj i ekonomske koristi za građane. Očekujemo da će novi projekti doprineti skraćenju vremena putovanja, poboljšati raspoloživost i pristup vodi za piće, čistoj energiji, pristup bezbednim digitalnim infrastrukturama, energetski efikasnoj obrazovnoj i zdravstvenoj infrastrukturi. Ovo je direktan nastavak podrške koju smo ranije obezbedili regionu, kao i tekućih aktivnosti koje se u zemljama Istočnog partnerstva sprovode kroz inicijativu EPIC. Pomoć u okviru programa JASPERS usklađena je sa sektorskim prioritetima iz strategije Globalni izlaz i iz Ekonomsko-investicionog plana, kao i sa Zelenom agendom EU za Zapadni Balkan.”

Budući da je JASPERS aktivan na Zapadnom Balkanu od 2011. godine, najnoviji sporazum predstavlja nastavak dosadašnjih aktivnosti, koje podrazumevaju preko stotinu uspešno realizovanih savetodavnih zadataka na pripremi projekata vrednih 9 milijardi evra u sektorima saobraćaja, vodosnabdevanja, upravljanja otpadom i energetske efikasnosti. Primer takve podrške je priprema plana jačanja kapaciteta albanske železnice, što je rezultiralo dodelom 136 miliona evra bespovratnih sredstava iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan, kako bi se izvršila sanacija 120 km železničke pruge od opštine Vora do granice sa Crnom Gorom.

Na događaju je takođe istaknuta povećana podrška u okviru programa JASPERS za Ukrajinu, Moldaviju i druge zemlje Istočnog partnerstva EU. Kroz namenski program EPIC, ove zemlje dobjaju tehničku podršku za unapređenje saobraćajne povezanosti, kako unutar regiona, tako i između tih zemalja i EU, sa naglaskom na proširenoj transevropskoj transportnoj mreži (TEN-T). 

Od početka ruske invazije na Ukrajinu kreirani su Putevi solidarnosti EU–Ukrajina kako bi se olakšao izvoz žitarica iz Ukrajine i dugoročno unapredila transportna povezanost Ukrajine i Moldavije sa EU. U partnerstvu sa Evropskom komisijom, JASPERS je izradio strategiju za integraciju železničke mreže ove dve zemlje u železnički sistem EU. Stručnjaci iz programa takođe su pomogli da se obezbedi finansiranje iz Instrumenta EU za povezivanje Evrope, radi kreiranja graničnih prelaza koji omogućavaju brži transport i veći kapacitet prevoza robe.