EFSE i Bank Respublika usmjeravaju 15 miliona dolara poduzetnicima u ruralnim dijelovima Azerbejdžana

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) zajedno sa Bankom Respublika u Azerbejdžanu osigurao je 15 miliona dolara, u protivvrijednosti u azerbejdžanskoj novčanoj valuti manat, za podršku pružanju održivog finansiranja mikro i malim preduzećima (MSP) koja svoju osnovnu djelatnost obavljaju u ruralnim područjima ili se bave poljoprivredom.

Banka Respublika je jedan od vodećih finansijera malih i srednjih preduzeća u Azerbejdžanu, koji je posvećen pružanju usluga poljoprivrednim i preduzećima u ruralnim dijelovma Azarbejdžana i na taj način doprinosi povećanju finansijskog uključivanja i održivog ekonomskog razvoja u ruralnim područjima. Sa svojom širokom mrežom, Bank Respublika je u dobroj poziciji da podrži lokalne preduzetnike i promovira rast poslovanja širom Azerbejdžana.

Predsjedavajući odbora EFSE-a Klaus Müller rekao je: „Uzbuđeni smo zbog našeg partnerstva sa Bank Respublika, jer je otvorilo novu priliku za unapređenje finansiranja ruralnih i poljoprivrednih malih i srednjih preduzeća u Azerbejdžanu. Ne samo da će ova nova kreditna linija osigurati dugoročno finansiranje ključnim grupama klijenata fonda, već i njeno korištenje u lokalnoj valuti osigurava da su poduzetnici zaštićeni od uspona i padova fluktuacija valuta, što je od vitalnog značaja za održivi ekonomski rast.”

"Potpisivanje ovog sporazuma je još jedan pokazatelj povjerenja međunarodnih finansijskih institucija u profesionalizam, kvalitet usluga, efikasnost banke, kao i u dugoročnu stabilnost. Partnerstva sa vodećim međunarodnim finansijskim institucijama kao što je EFSE pružit će nam dodatne mogućnosti za finansiranje realnog sektora, posebno preduzeća koja posluju u ruralnim područjima zemlje“, rekao je Tariyel Ismayilov, izvršni direktor Bank Respublika.

Očekuje se da će banka kroz ovu investiciju prvenstveno doprinijeti postizanju cilja održivog razvoja 8 koji se odnosi na dostojanstven rad i ekonomski rast te cilja održivog razvoja 9 koji se tiče industrije, inovacija i infrastrukture.

Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) je uticajni investicioni fond osnovan 2005. godine, a kojim ima za cilj podstaknuti ekonomski razvoj i prosperitet u jugoistočnoj Evropi i regionu Istočnog susjedstva ulaganjem u uspjeh mikro i malih preduzeća, kao i poboljšanje životnih uslova za privatna domaćinstva. Kako je pristup finansijskim uslugama ključan za

razvoj ovog segmenta, EFSE se fokusira na pomoć lokalnim finansijskim sektorima da ojačaju svoju sposobnost da osiguraju odgovorno finansiranje za ovu ciljnu grupu. Pored svojih investicionih aktivnosti preko lokalnih partnera, EFSE umnožava svoj uticaj kroz EFSE Development Facility, koji pruža tehničku pomoć, obuku i drugu nefinansijsku podršku poduzetnicima i institucijama.

EFSE je pokrenula razvojna banka KfW uz finansijsku podršku njemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Evropske komisije. Kao prvo javno-privatno partnerstvo te vrste, EFSE svoj kapital crpi od donatorskih agencija, međunarodnih finansijskih institucija i privatnih institucionalnih investitora.