EBRD pruža podršku FUZIP u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije inspekcija u oblasti suzbijanja neformalne ekonomije u FBiH

Na prijedlog predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zemlje Zapadnog Balkana, Federalna uprava za inspekcijske poslove je kandidovala i ishodovala projekat Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije” u okviru programa EBRD Brzi savjetodavni odgovor u Paketu solidarnosti. Projekat je formalizovan od strane Vlade FBiH Zaključkom V.broj: 1861/2021 od 16.12.2021. godine, a službeni početak implementacije je 20.1.2022. godine.

Ključni cilj projekta je povećanje efikasnosti u inspekcijskom nadzoru s ciljem pružanja podrške strateškom opredjeljenju Vlade FBiH ka suzbijanju rastuće sive ekonomije za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa, kroz razvoj i provedbu opsežnog programa obuka za inspekcijske organe u FBiH i kreiranje i uspostavu sveobuhvatne baze znanja u okviru pratećeg sistema upravljanja znanjem (knowledge management system) koji ostaje trajno na dispoziciji Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Naime, jačanje kadrovskih kapaciteta i upravljanje znanjem su i ključni faktori reforme javne uprave u FBiH i neposrednog institucionalnog jačanja u kojem je profesionalni razvoj ljudskih potencijala kao bazične institucionalne vrijednosti u službi izvršenja politika Vlade FBiH od zajedničkog interesa za sve inspekcijske organe u FBiH, što su predstavnici EBRD prepoznali i konkretizovali pružanjem podrške kroz ovaj projekat. 

U projektu učestvuje i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima ključnu ulogu u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u FBiH, a konsultatnsku podršku će pružiti Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED iz Srbije.