EBRD pozajmljuje 50 miliona eura MAIB za  podršku malim i srednjim preduzećima u Moldaviji

EBRD pozajmljuje 50 miliona eura najvećoj banci Moldavije, MAIB, kako bi banka ojačala svoju bazu finansiranja u izazovnom ekonomskom okruženju uzrokovanom ratom u Ukrajini i omogućila joj da nastavi podržavati moldavsku ekonomiju, fokusirajući se na privatna preduzeća.
Finansijski paket od 50 miliona eura, koji su na godišnjem sastanku EBRD-a u Marakešu potpisali Giorgi Shagidze, glavni izvršni direktor MAIB i Francis Malige, izvršni direktor EBRD-a za finansijske institucije, sastoji se od dva elementa.
U okviru prvog dijela paketa 15 miliona eura namijenjeno je proširenju učešća MAIB-a u EU4Business-EBRD kreditnoj liniji, sa ciljem financiranja ulaganja malih i srednjih poduzeća (MSP) u nadogradnju tehnologije, čineći ih konkurentnijim, održivijim i sposobnijim za izvoz proizvoda.
EU dopunjuje finansiranje EBRD-a grantovima i besplatnom tehničkom pomoći zajmoprimcima u okviru svoje EU4Business inicijative. Ovaj zajam će doprinijeti ciljevima Ekonomskog i investicionog plana Istočnog partnerstva (EaP), koji uključuje podršku 50.000 malih i srednjih preduzeća (MSP) u Moldaviji. Maib, koji je bio vodeći implementator ovog programa, ranije je pozajmio 30 miliona eura u okviru njega, podržavajući oko 50 klijenata -  malih i srednjih preduzeća.
Preostalih 35 miliona eura realizirat će se u okviru EBRD programa za otpornost i život - dvije milijarde eura koje je EBRD obećala za podršku kompanijama i zemljama koje su direktno ili indirektno pogođene ratom protiv Ukrajine. Ovaj zajam će ojačati i diverzificirati MAIB finansijsku bazu. Podržat će MAIB u raspoređivanju finansija privatnim preduzećima u Moldaviji tokom krize uzrokovane ratom u Ukrajini.
MAIB je dugogodišnji klijent EBRD-a, sa više od 30 posto tržišnog udjela u Moldaviji. Nudi širok spektar usluga za svojih 900.000 korporativnih, MMSP i fizičkih lica kroz široku distributivnu mrežu od 58 filijala i 86 agencija i digitalnih kanala, zapošljavajući 2.300 zaposlenih. Od 2018. godine najveći manjinski dioničar MAIB je konzorcij investitora koji se sastoji od Evropske banke za obnovu i razvoj, INVL, grupe za upravljanje imovinom na Baltiku, i Horizon Capitala, fonda privatnog kapitala koji je fokusiran na Evropu i razvoj.