EBRD pomaže Crnoj Gori da poveća investicije u obnovljive izvore energije

Crna Gora će uvesti tržišni mehanizam podrške za obnovljivu električnu energiju Projekat tehničke saradnje koji podržavaju EBRD, Italija i Austrija Novi zakon o obnovljivim izvorima energije pomoći će ostvarivanju klimatskih ciljeva

Vlada pokreće program za uspostavljanje aukcija za obnovljive izvore energije.

Crna Gora planira da aukcijama za obnovljive izvore energije, koje će privući privatne investicije u ovaj sektor, poveća učešće obnovljivih izvora u svom energetskom miksu.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržaće Ministarstvo kapitalnih investicija Crne Gore da implementira program za uvođenje aukcija. Ova tehnička podrška finansirana je bespovratnim sredstvima EBRD-a, Saveznog ministarstva finansija Austrije putem „Partnerstva sa visokim uticajem na klimatske akcije“ (HIPCA) i Italije putem „Centralnoevropske inicijative“ (CEI).

Cilj programa je da se Crnoj Gori pomogne u povećanju korišćenja čiste energije i izgradnji održivog i diversifikovanog energetskog sektora stvaranjem povoljnog poslovnog okruženja za privatne investicije. Crna Gora, koja ima snažan potencijal energije vjetra i sunca, moći će tako da koristi ove resurse po konkurentnim cijenama.

Program će prvo podržati vlasti u razvoju sveobuhvatnog pravnog okvira u vidu novog zakona o obnovljivim izvorima energije, koji će postaviti temelje za ubrzanje rasta udjela obnovljivih izvora energije. Nakon toga, radiće se na  pripremi i sprovođenju  konkurentnih javnih nabavki za dodjelu tržišne podrške za proizvođače obnovljive električne energije.

Remon Zakaria, direktor EBRD-a u Crnoj Gori, rekao je:

Veliko nam je zadovoljstvo što podržavamo Crnu Goru da uvede najbolje međunarodne standarde koji će pomoći da se povećaju investicije u obnovljivu energiju. Reformom energetskog sektora, Crna Gora će moći da na dobar način iskoristi svoje bogate izvore obnovljive energije, uz pozitivan doprinos  životnoj sredini i privredi.

S obzirom da naša država raspolaže značajnim potencijalima obnovljivih izvora energije, kao što su hidropotencijal, potencijal vjetra, solarna energija i biomasa, naš prioritet je bio i ostaje proizvodnja obnovljive, odnosno čiste energije. Mi želimo da klimatske i ekološke izazove pretvorimo u naše prilike i konkurentske prednosti, osiguravanjem pravedne i inkluzivne tranzicije prema klimatskoj neutralnostiCrna Gora će i dalje, u skladu sa svojim prioritetima iz oblasti energetike, nastaviti aktivnosti na obezbjeđenju sigurnog snabdijevanja energijom, razvoja konkurentnog tržišta energije i održivog energetskog razvoja, uz aktivnu saradnju sa svima koji imaju iste ciljeve,

 

istakao je potpredsjednik Vlade i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović izražavajući zahvalnost za finansijsku i tehničku podršku evropskih partnera uz uvjerenje da će buduća saradnja na ovom projektu biti uspješna i da će doprinijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Većina električne energije u Crnoj Gori proizvodi se u termoelektrani Pljevlja i hidroelektranama Perućica i Piva. Konkurentni procesi nabavke za obnovljive izvore energije će omogućiti Crnoj Gori da poveća svoj udio u solarnim projektima i projektima vjetra i smanji zavisnost od uglja.

Pored koristi za životnu sredinu, povećanje investicija u obnovljive izvore energije moglo bi potencijalno pomoći državi da diverzifikuje svoju ekonomiju, koja se trenutno u velikoj mjeri oslanja na turizam. Postojeći podvodni kabl za struju koji povezuje Crnu Goru sa Italijom, kao i druge interkonekcije sa susjednim zemljama, mogli bi pomoći da se zemlja pozicionira kao izvoznik čiste energije.

EBRD podržava Crnu Goru u razvoju održivog i diversifikovanog energetskog sektora kroz politički dijalog, tehničku pomoć i ulaganja. EBRD je do danas uložila više od 700 miliona eura u Crnoj Gori.