EBRD pojačava finansiranje trgovine u Ukrajine

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) značajno povećava svoju ponudu za finansiranje trgovine za Ukrajinu kako bi podržala i opću trgovinu i sigurnost hrane dok se zemlja bori sa održavanjem svoje ekonomije nakon invazije Rusije.

Ove mjere su dio ukupnih aktivnosti vrijednih milijardu eura koje EBRD namjerava preduzeti ove godine u Ukrajini, u saradnji sa donatorima i drugim partnerima.

Posljednjim povećanjem sredstava za Ukrajinu u okviru EBRD-ovog Programa za olakšice u trgovini podižu na 330 miliona eura, što je porast za više od 40 posto od početka rata u Ukrajini 24. februara. Budući da se radi o revolving sistemu, ovaj projekat će podržati najmanje 500 miliona eura izvoznih i uvoznih transakcija ukrajinskih kompanija preko 10 partnerskih banaka EBRD-a, na godišnjem nivou.

Dio povećanja je fokusiran na sigurnost hrane, pomažući u izbjegavanju globalne krize sa hranom u jesen i naredne godine, pri čemu EBRD raspoređuje svoju snagu u poslovanju u agrobiznisu. Pored povećanja trgovinskog finansiranja, trenutno je finaliziran namjenski paket za sigurnost hrane.

Rat je poremetio cijeli lanac snabdijevanja u Ukrajini, zatvarajući uvozno-izvozne rute preko južne obale zemlje i kopnenim putem ka sjeveru i istoku i otežavajući normalno funkcioniranje preduzeća, mogućnosti poljoprivrednika da planiraju finansiranje usjeva, a trgovcima hranom da drže police prodavnica opskrbljenim. Ipak, procjenjuje se da 60 do 70 posto ukrajinske ekonomije funkcionira i brzo se prilagođava radu u ratu te je od suštinske važnosti održati tok finansiranja obrtnog kapitala kroz bankarski sistem.

EBRD pomaže u osiguravanju takvog finansiranja dodavanjem garancije investicionog ranga instrumentima finansiranja trgovine koje izdaju ukrajinske partnerske banke prema izvozno-uvoznim ugovorima svojih klijenata.

Za rješavanje hitnih potreba proizašlih iz rata, EBRD daje prioritet za pet oblasti u ukrajinskoj ekonomiji: trgovinsko finansiranje, energetska sigurnost, vitalna infrastruktura, sigurnost hrane (pokriva pružanje pomoći u osiguranju likvidnosti poljoprivrednicima putem banaka za proljetnu sjetvenu kampanju, kao i agrobiznis kompanije i trgovci hranom) i osiguranje likvidnosti farmaceutskim kompanijama. Ulaganja u svim oblastima će uključivati podjelu rizika sa partnerima.

EBRD je požurila osuditi rusku invaziju na Ukrajinu 24. februara i obećala da će stati uz Ukrajinu. Početkom aprila, Upravni odbor EBRD-a izglasao je da se suspenduje otvoreni pristup Rusije i Bjelorusije finansijama i ekspertizi EBRD-a, a Banka zatvara svoje urede u Rusiji i Bjelorusiji.

U ovkiru paketa otpornosti za Ukrajinu i susjedne zemlje pogođene ratom, EBRD se obavezala da će pomoći u finansiranju obnove Ukrajine kada uslovi to dozvole.