EBRD podržava nadogradnju crnogorske željezničke infrastrukture

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržava napore Crne Gore da modernizuje svoju željezničku mrežu, obezbjeđujući finansiranje nabavke savremene opreme za održavanje željeznica.
 
Banka je odobrila kredit od 11 miliona eura Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore, državnoj kompaniji zaduženoj za željezničku infrastrukturu. Kompanija će prihod koristiti za ulaganje u prijeko potrebnu opremu za održavanje infrastrukture, zamjenu zastarjele i energetski neefikasne mašinerije koja je u upotrebi više od 50 godina. Nova oprema će pomoći da se poboljša sigurnost i pouzdanost crnogorskih željeznica uz smanjenje troškova održavanja i rada željezničke kompanije.
 
Pored toga, EBRD će podržati kompaniju u unapređenju njenog korporativnog upravljanja i u razvoju partnerstava sa školama za stručnu obuku kako bi privukla više mladih radnika u željeznički sektor.
 
Remon Zakaria, šef EBRD-a u Crnoj Gori, rekao je: „Obnova željezničkih veza i stvaranje sigurnijeg i efikasnijeg željezničkog saobraćaja jedan je od naših prioriteta u zemlji, kao iu širem regionu Zapadnog Balkana. EBRD podržava napore Crne Gore da reformiše i investira u svoj željeznički sektor i zadovoljstvo nam je što našu saradnju prenosimo na ovaj važan projekat.”
 
Marina Bošković, izvršna direktorica Željezničke infrastrukture Crne Gore, izrazila je zadovoljstvo što je kompanija potpisala ugovor o kreditu sa EBRD-om, koji omogućava firmi da nakon višedecenijskog odlaganja nabavi savremenu mehanizaciju za održavanje željeznica.
 
Željeznička infrastruktura Crne Gore će do 2025. godine biti snabdjevena savremenim mašinama za održavanje kolosijeka“, prokomentarisala je Bošković. “Ovo će podići kvalitet održavanja infrastrukture i istovremeno podići rad Željezničke infrastrukture Crne Gore na viši nivo. Sve ovo će doprinijeti i unapređenju i ukupnom razvoju privrede u Crnoj Gori.”
 
Glavna željeznička pruga u zemlji duga je 167 km, povezuje luku Bar na obali Jadranskog mora sa glavnim gradom Srbije Beogradom i prolazi kroz Podgoricu, glavni grad Crne Gore. Pored toga, Podgorica je povezana sa 57 km željezničkom vezom do Nikšića i 25 km vezom do albanske granice.
 
EBRD podržava Crnu Goru u reformi svog željezničkog sektora i unapređenju njene infrastrukture i do sada je odobrila 40 miliona eura kredita za željeznički sektor.
 
Od 2006. godine EBRD je investirala više od 711 miliona eura u Crnu Goru, gdje se prvenstveno fokusira na povećanje konkurentnosti privatnog sektora, produbljivanje tranzicije Crne Gore ka zelenoj ekonomiji i podržavanje daljeg povezivanja i regionalne integracije.