18.09.2021.

EBRD kreditira postapandemijski opravak privrede sa kreditom od 2,9 milijardi dinara za Eurobank Srbija

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržava postpandemijski oporavak srbijanske privrede obezbeđivanjem finansiranja za mala i srednja preduzeća (MSP), u saradnji sa lokalnim partnerskim bankama

EBRD je odobriala Eurobank Srbija kredit od 2,9 milijardi dinara u lokalnoj valuti (24,7 miliona evra u protivvrednosti) za pozajmljivanje lokalnim malim i srednjim preduzećima. Kreditna linija će pomoći u proširenju kreditiranja privatnih preduzeća putem linija obrtnog kapitala i investicionih kredita za mala i srednja preduzeća, uključujući i ona koja posluju u ekonomski manje razvijenim regijama zemlje.

Nadalje, kreditna linija će ojačati pristup kreditima u lokalnoj valuti za mala i srednja preduzeća u Srbiji, zemlji u kojoj krediti u evrima predstavljaju više od 60 posto portfelja kredita bankarskog sektora.

Charlotte Ruhe, generalna direktorka Centralne i Jugoistočne Evrope EBRD, rekla je: „Zadovoljni smo što nastavljamo saradnju sa Eurobank Srbija i zajednički produžavamo ovu kreditnu liniju koja će podržati oporavak i razvoj lokalnih preduzeća. Povećanje dostupnosti našeg finansiranja u dinarskoj protivvrednosti značajno će koristiti lokalnim zajmoprimcima, jer više nisu izloženi ranjivosti kursa. To će također doprineti jačanju poverenja u domaći finansijski sistem. ”

 

Eurobank Srbija je dugogodišnji partner EBRD -a snažno usmeren prema sektoru malih i srednjih preduzeća. Nova kreditna linija podržaće ambiciju Eurobank Srbija da dodatno poveća kreditiranje malih i srednjih preduzeća, a da istovremeno dostigne više preduzeća izvan glavnog grada i privuče nove klijente.

Slavica Pavlović, predsednica Izvršnog odbora Eurobank, rekla je: „Od početka svog poslovanja u Srbiji, Eurobank pruža stratešku podršku razvoju malih i srednjih preduzeća. Njihova uloga je od vitalnog značaja za napredak lokalne ekonomije, posebno sada, u ovim izazovnim vremenima. Pristup sredstvima iz ove kreditne linije, vredan do 235 miliona dinara po projektu, omogućiće našim klijentima da osiguraju dugoročno unapređenje poslovanja. ”

 

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Banka je do sada uložila više od 6,7 milijardi eura u 289 projekata u zemlji. EBRD se fokusira na podršku razvoju privatnog sektora, poboljšanje javnih komunalnih usluga i sveukupni prelazak na zelenu ekonomiju.