EBRD i EU promoviraju energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) pojačavaju podršku Bosni i Hercegovini osiguravajući finansijski paket od šest miliona eura kako bi pomogli BiH u poboljšanju energetske efikasnosti javnih zgrada.

Paket uključuje 4,5 miliona eura kredita EBRD-a i milion eura investicionog granta EU, a finansirat će mjere energetske efikasnosti u 20 javnih zgrada u Republici Srpskoj, uključujući 16 škola i tri bolnice. Pored toga, EU osigurava grant od 500.000 eura tehničke pomoći za implementaciju projekta.

Energetske mjere obuhvatit će termoizolaciju, nove prozore, poboljšane sisteme grijanja, ventilacije i hlađenja te energetski efikasnu rasvjetu. Nakon što ova poboljšanja budu napravljena, bit će imenovani menadžeri koji će pratiti potrošnju energije i performanse svake zgrade.

Očekuje se da će poboljšanja smanjiti godišnje emisije CO2 za 90 posto, potrošnju toplotne energije za oko 80 posto i potrošnju električne energije za 63 posto.

Manuela Naessl, šefica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, izjavila je: „Izuzetno smo sretni što je ovaj projekat potpisan, ne samo zato što je usmjeren na poboljšanje energetske efikasnosti u školama i bolnicama, već i zato što je ovo novi poslovni model na osnovu kojega će se vidjeti da javne zgrade doprinose otplati kredita iz ostvarenih ušteda energije.”

Investicija će se realizirati uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. Od javnih zgrada se očekuje da dijele najmanje 50 posto uštede energije sa Fondom tokom trajanja kredita kako bi pomogli u otplati. Ova vrsta transakcija Fonda za energetsku efikasnost prva je takve vrste, ne samo u Republici Srpskoj, već iu širem regionu Zapadnog Balkana.

Sredstva EU osigurana su iz Regionalnog programa energetske efikasnosti, koji podržavaju EBRD, Evropska unija, bilateralni donatori i zemlje korisnice koje sarađuju u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan.

EBRD i EU, također, podržavaju poboljšanje energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajeva. Projekat, koji uključuje renoviranje 40 javnih zgrada, već je u toku.

Od kada je počela sa radom u Bosni i Hercegovini 1996. godine, EBRD je uložila 2,7 milijardi eura u 193 projekta u zemlji.