EBRD i EU finansiraju mala i srednja preduzeća u Armeniji

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) osigurava paket finansijske podrške od pet miliona eura Armekonombanci u Armeniji kako bi se omogućila tranzicija privatnog sektora na održivije, niskougljične prakse i prakse koje će pomoći z zaštiti čovjekove okoline. Projekat je podržan od strane Evropske unije (EU), uz grant podsticaje dodijeljene putem Armeconombanke.

Paket je osiguran u okviru kreditne linije EU4Business-EBRD, sa podsticajima za dalju podršku lokalnim malim i srednjim preduzećima (MSP) davanjem pozajmica, sa izvoznim potencijalom za ulaganja u ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje. Također će pomoći malim i srednjim preduzećima da unaprijede tehnologije i usluge prema standardima Evropske unije i uz promociju upotrebe zelenih tehnologija. Ovo je četvrti projekat koji će biti potpisan u Armeniji u okviru programa EU4Business-EBRD.

EU4Business-EBRD kreditna linija je vodeća inicijativa koja pomaže lokalnim kompanijama da povećaju svoju konkurentnost u zemlji i inozemstvu unapređenjem svojih proizvodnih kapaciteta i procesa prema standardima EU. Kompanije će biti u mogućnosti poboljšati uslove rada svojih zaposlenika i njegovati ekološku održivost. Najmanje 70 posto sredstava zajma koristit će se za finansiranje investicija u zelene tehnologije u skladu sa EBRD-ovim pristupom tranzicije zelene ekonomije (GET). Zajmoprimci imaju pravo na poticajne grantove i tehničke savjete, a ova dva segmenta pomoći finansirana su od strane EU u okviru EU4Business inicijative. Program je, također, dostupan u Gruziji, Moldaviji i Ukrajini.

Dimitri Gvindadze, šef EBRD-a u Armeniji, rekao je: „Zadovoljstvo nam je što ćemo pojačati našu podršku malim i srednjim preduzećima u Armeniji zajedno sa našim dugogodišnjim partnerom Armeconombankom. Finansiranje ima za cilj da olakša konkurentnost lokalnih firmi u Armeniji pomažući u ulaganju u modernu tehnologiju koja će omogućiti kompanijama da ojačaju svoje poslovanje na lokalnom nivou i iskoriste mogućnosti međunarodne trgovine.”

Ambasador Andrea Wiktorin, šefica Delegacije EU u Armeniji, kazala je: „EU je posvećena podršci rastu i održivosti malih preduzeća. U tu svrhu, EU4Business-EBRD mehanizam podržava mala i srednja preduzeća sa značajnim finansiranjem za zelene tehnologije. Ukupni doprinos EU fondu EU4Business-EBRD koji će biti plasiran putem različitih armenskih banaka iznosi šest miliona eura.”

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Armeniji. Banka je uložila više od 1,66 milijardi eura kroz 195 projekata u finansijskom, korporativnom, infrastrukturnom i energetskom sektoru zemlje, od čega je 91 posto tih investicija u privatnom sektoru.

Države članice EU odlučile su da povežu svoje znanje, resurse i sudbine. Zajedno su izgradili zonu stabilnosti, demokratije i održivog razvoja uz održavanje kulturne raznolikosti, tolerancije i individualnih sloboda. EU je posvećena dijeljenju svojih postignuća i vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.