EBRD i donatori povećavaju finansiranje malih i srednjih preduzeća u Armeniji

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pruža finansijsku podršku od 25 miliona američkih dolara Ameriabank u srmeniji za dalje kreditiranje privatnih, malih i srednjih preduzeća u zemlji.

Kao dio finansijskog paketa, Ameriabank će dobiti 10 miliona američkih dolara u okviru programa Women in Business (WiB) za dalje pozajmice u lokalnoj valuti malim i srednjim preduzećima (MSP) koje vode žene. Program kombinuje finansiranje, tehničku pomoć, ublažavanje rizika u obliku pokrića prvog gubitka za lokalne finansijske institucije, uz podršku Small Business Impact Fund-a i poslovne savjetodavne usluge za podršku MSP koje vode žene. Tehničku pomoć i savjetodavne usluge zajednički finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska.

Dodatnih 10 miliona američkih dolara bit će namijenjeno za podršku razvoju lokalnih mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP).

Ameriabank će, također, dobiti pet miliona američkih dolara u okviru kreditne linije EU4Business-EBRD, koju podržava EU, za dalje kreditiranje lokalnih malih i srednjih preduzeća sa izvoznim potencijalom za ulaganja u nadogradnju tehnologija i usluga prema standardima EU, uz promociju korištenja zelenih tehnologija.

Kreditna linija EU4Business-EBRD je vodeća inicijativa koja pomaže lokalnim kompanijama da povećaju svoju konkurentnost u zemlji i inostranstvu, nadogradnjom svojih proizvodnih kapaciteta i procesa prema standardima EU. Najmanje 70 posto sredstava zajma koristit će se za finansiranje investicija u zelene tehnologije u skladu sa pristupom tranzicije zelene ekonomije (GET) EBRD-a. Zajmoprimci imaju pravo na poticajne grantove i tehničke savjete, oba finansirana od strane EU u okviru EU4Business inicijative.

Ameriabank je jedna od vodećih banaka u Armeniji i prvoplasirana po imovini, kreditnom portfeliju i klijentskim računima i depozitima. Ona daje veliki doprinos armenskoj ekonomiji, sa aktivom koja prelazi billion armenijskih drama (AMD). Kao univerzalna banka koja se dinamično razvija, Ameriabank pruža veliki paket inovativnih bankarskih usluga kroz svoju omni-kanalnu distribucijsku platformu i sa jasnim fokusom na digitalne proizvode. Ameriabank je posvećena odgovornom poslovanju i unapređenju tranzicije Armenije ka održivoj budućnosti. Od 2015. godine EBRD je, također, dioničar u banci sa 17,8 posto udjela.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Armeniji. Banka je uložila više od 1,51 milijardu eura u 189 projekata u finansijskom, korporativnom, infrastrukturnom i energetskom sektoru u zemlji, od čega je 88 posto tih investicija u privatnom sektoru.