EBRD, EU i Švedska podržavaju mala i srednja preduzeća i žene preduzetnice u Crnoj Gori  

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržava žene preduzetnice i mala preduzeća u Crnoj Gori novim finansijskim paketom za Crnogorsku komercijalnu banku AD Podgorica (CKB), članicu OTP grupe i najveću banku u zemlji.
Oko  tri miliona eura iz paketa kredita biće dodijeljeno za podršku investicijama preduzeća koje vode žene. Sredstva će biti obezbjeđena kroz EBRD-ov program Žene u biznisu, koji promoviše žensko preduzetništvo i njihovo učešće u poslovanju. Žene preduzetnice će, takođe, imati priliku da koriste usluge poslovnog savjetovanja po mjeri, u okviru programa Banke Savjeti za mala preduzeća.
Program Žene u biznisu sufinansira Vlada Švedske, koja ga podržava na Zapadnom Balkanu od 2014. godine.
Dodatnih tri miliona eura biće pozajmljeno malim i srednjim preduzećima (MSP) u nastojanju da se proširi pristup finansiranju za privatne firme širom zemlje u okviru Programa podrške konkurentnosti MSP na zapadnom Balkanu.
Kredit će omogućiti malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori pristup finansijama, omogućavajući im da izađu iz okvira svog svakodnevnog poslovanja i investiraju u nadogradnju u cilju dostizanja standarda EU. MSP mogu koristiti sredstva za nadogradnju tehnologije, procesa ili usluga, posebno onih koji se odnose na kvalitet proizvoda, zdravlje i sigurnost i ekološke zahtjeve EU.
MSP će, takođe, imati koristi od grant poticaja od 15 posto ukupnog iznosa zajma, kojeg finansira Evropska unija.
Remon Zakaria, direktor EBRD-a za Crnu Goru, rekao je: „Oduševljeni smo što ćemo udružiti snage sa CKB-om u Crnoj Gori i zajedno raditi na jačanju malih i ženskih preduzeća u zemlji. Svojim jakim prisustvom na tržištu, CKB će biti naš ključni partner u unapređenju ekonomske tranzicije kroz promovisanje konkurentnosti i rodne inkluzije u crnogorskim firmama.”
“Potpisivanje današnjih ugovora nastavak je uspješne saradnje CKB-a i EBRD-a. Svi kapaciteti koje CKB posjeduje u službi su daljeg razvoja crnogorske privrede i promocije kvalitetnih poslovnih praksi i principa. Kreditne linije vezane za Žene u biznisu i program konkurentnosti MSP su u skladu sa navedenim principima i više sam nego uvjeren da će ova prilika biti prepoznata među klijentima CKB-a”, rekao je Tamás Kamarási, predsjednik Upravnog odbora.
EBRD je u Crnu Goru uložila 711 miliona eura otkako je počela sa radom 2006. godine. Strateški prioriteti Banke u zemlji su promocija zelene ekonomije, podrška konkurentnom razvoju privatnog sektora i podsticanje regionalne integracije.