EBRD, EU i donatori podržavaju zelene investicije malih i srednjih preduzeća u Srbiji

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) daje dva kredita u ukupnoj vrednosti od 25 miliona evra Banca Intesa Beograd kako bi pomogla malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji da dostignu standarde kvaliteta EU, a vlasnici stambenih kuća da učine svoje zgrade energetski efikasnijim.  
Prvi deo finansijskog paketa sastoji se od kredita od 20 miliona evra za povećanje konkurentnosti srpskih malih i srednjih preduzeća. Sredstva će biti pozajmljena preduzećima da unaprede svoje proizvodne procese i opremu prema standardima EU, posebno u pogledu kvaliteta i bezbednosti proizvoda, zdravstvenih i bezbednosnih mera i očuvanja životne sredine.
Ove investicije će biti pokrivene Programom podrške konkurentnosti MSP Zapadnog Balkana, za koji EBRD obezbjeđuje kredite, zajedno sa podsticajnim isplatama Evropske unije (EU) i tehničkom pomoći. Cilj je pomoći malim i srednjim preduzećima da modernizuju svoje aktivnosti i iskoriste trgovinske mogućnosti u regionu Zapadnog Balkana i na širem evropskom tržištu.
Drugi dio finansijskog paketa je kredit od pet miliona eura za podršku pojedinačnim investicijama u zelene materijale, opremu i tehnologije za privatne stambene zgrade. Ovaj kredit je deo paketa u okviru Fond za finansiranje zelene ekonomije (GEFF), koji promoviše energetski i resursno efikasna rješenja za izgradnju zelenije i održivije ekonomije.


Program podržavaju Evropska unija, Investicioni okvir za zapadni Balkan i austrijsko savezno ministarstvo finansija.
Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD za finansijske institucije, Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, rekla je: „Veoma smo zadovoljni što zajedno sa našim dugogodišnjim partnerom, Banca Intesa Beograd, pojačavamo podršku malom biznisu. Zajednički smo već dali više od 180 miliona evra malim i srednjim preduzećima i preduzećima koja vode žene u Srbiji, a ovo dodatno finansiranje će zadovoljiti potrebe lokalnih preduzeća za daljim dobro strukturiranim kreditima, grantovima i tehničkom pomoći. Takođe nam je drago što se Banca Intesa pridružuje našem GEFF programu, koji promoviše ulaganja u energetsku efikasnost. Više od 2.000 domaćinstava u Srbiji je već uložilo u mere uštede energije uz GEFF sredstva, a sigurni smo da će ih biti mnogo više kada Banca Intesa ponudi ovu specijalizovanu kreditnu liniju svojim klijentima.”


Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa, rekao je: „Veoma mi je drago što nastavljamo uspešnu saradnju sa EBRD-om u skladu sa našim strateškim opredeljenjem i konceptom Kruga održivih ideja na kojem baziramo zaštitu životne sredine, društveni angažman i projekte odgovornog upravljanja. Zahvaljujući sredstvima iz nove kreditne linije, ponudićemo povoljnije uslove finansiranja za mala i srednja preduzeća koja žele da unaprede i usklade svoje poslovanje sa zelenim standardima EU i na taj način da doprinesu povećanju svoje konkurentnosti na domaćem i evropskom tržištu. Takođe, zahvaljujući finansiranju iz GEFF programa, omogućićemo vlasnicima domaćinstava da ulažu u energetski efikasna rešenja, pored mogućnosti da povrate do 20 odsto investicije, dugoročno ostvare značajne finansijske uštede i doprinesu za zaštitu životne sredine zajedno sa nama.''

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Banka je do danas uložila više od 7,3 milijarde evra u zemlju. Fokus Banke u Srbiji je na razvoju privatnog sektora, unapređenju javnih komunalnih usluga i olakšavanju tranzicije zemlje ka zelenoj ekonomiji.