EBRD: 20 miliona eura za nadogradnju bosanskohercegovačke mreže za prenos električne energije

vropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pozajmit će 20 miliona eura Elektroprijenos-Elektroprenosu BiH, bosanskohercegovačkom operatoru prenosnog sistema, za modernizaciju i nadogradnju osnovnih telekomunikacionih sistema.

Ovo će pomoći Elektroprijenosuj-Elektroprenosu BiH da poboljša efikasnost i upravljanje podstanicama i distributivnim sistemima električne energije, što će dovesti do smanjenja gubitaka električne energije u mreži, poboljšane pouzdanosti sistema i povećane spremnosti za integraciju dodatnih povremenih kapaciteta obnovljivih izvora energije, što će rezultirati nižim emisijama ugljika.

“Digitalni element projekta važan je dio težnje Bosne i Hercegovine ka dekarbonizaciji energetskog sistema”, rekao je Mark Bowman, potpredsjednik EBRD-a za politiku i partnerstva, koji je prisustvovao potpisivanju ugovora u Sarajevu. „Očekuje se i da će projekat biti korak naprijed ka poboljšanoj integraciji regionalnih tržišta električne energije Zapadnog Balkana, pomažući u poboljšanju prekogranične trgovine i raspodjele kapaciteta za prenos električne energije putem optimiziranog upravljanja prenosnom mrežom. Ugovore o zajmu potpisala je Manuela Naessl, šefica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu.

BiH nastoji povećati udio obnovljive energije u svom proizvodnom miksu prije 2030. godine, a trenutno prolazi kroz zakonodavni i konsultativni proces o tome kako ispuniti klimatske obaveze, koje uključuju klimatsku neutralnost do 2050. i smanjenje stakleničkih plinova za 33,2 posto do 2030.

Mrežnoj infrastrukturi prenosne mreže Bosne i Hercegovine hitno su potrebna ulaganja koja će joj omogućiti da apsorbuje povećane količine povremenih obnovljivih izvora energije i učini je sposobnom da ispuni ciljeve Pariškog sporazuma o ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5C smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

Ovaj projekat čini ključni dio dugoročnog plana kapitalnih investicija Elektroprijenosa-Elektroprenosa BiH za period 2022-2028. i omogućit će kompaniji da u potpunosti iskoristi svoj sistem nadzorne kontrole i prikupljanja podataka (SCADA).

Vodeći klimatski investitor, EBRD ima za cilj uskladiti sve svoje operacije sa ciljevima Pariškog sporazuma do 2023. i učiniti više od polovine svojih investicija zelenim do 2025. godine.

EBRD je intenzivno radio u Bosni i Hercegovini na podršci restrukturiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, uspostavljanju čvršćih veza sa širim regionalnim tržištima i promoviranju efikasnijeg i održivijeg korištenja resursa. EBRD je uložio 2,78 milijardi eura u 193 projekta u zemlji.