Grupa od 23 lokalne samouprave širom Bosne i Hercegovine, na sastanku u Sarajevu 24. maja 2022. godine, uspostavila je Platformu za razmjenu o pitanjima lokalne uprave između opština i gradova.

Platforma je uspostavljena u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period 2022-2025. Platforma ima za cilj pružiti podršku lokalnim vlastima u poboljšanju kvaliteta lokalne demokratije i u promovisanju otvorenog, odgovornog i inkluzivnog donošenja odluka. Platforma će služiti kao mreža u kojoj će se dijeliti iskustva i dobre prakse između opština i gradova u Bosni i Hercegovini i lokalnih samouprava širom Evrope.

Lokalne samouprave* će biti angažirane u aktivnostima razvoja kapaciteta u oblastima demokratskih inovacija, deliberativnih alata i učešća građana, kao i otvorene vlade, javne etike i transparentnog i odgovornog lokalnog odlučivanja, uključujući nacionalne i međunarodne razmjene između kolega. Platforma će podržati i strateške interese Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske, ključnih partnera u projektu.

„Trenutni kontekst, obilježen višestrukom krizom, doveo je do izražaja potrebu za unapređenjem odgovornosti i transparentnosti, za rješavanje sistemskih nejednakosti i za povećanjem učešća građana u lokalnom životu, a Kongres sa zadovoljstvom podržava lokalne vlasti širom zemlje u ovom poduhvatu“, istakla je Jelena Drenjanin, Predsjedavajuća Odbora za upravu Kongresa, na otvaranju skupa.

“U godini kada obilježavamo 20. godišnjicu članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope, sjajno je vidjeti zajednički rad lokalnih vlasti iz cijele zemlje kako bi što bolje odgovorile na potrebe ljudi u svojim sredinama”, naglasila je Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu.

„Zahvalni smo što smo dobili konkretnu podršku od Vijeća Evrope koju prepoznaju lokalne vlasti širom zemlje i svi se radujemo što ćemo imati koristi od rezultata ovog programa“, Vesna Travljanin, direktorica Saveza opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, izjavila je i u ime Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Ovaj prvi sastanak okupio je gradonačelnike i predsjednike lokalnih vijeća i poslužio kao prilika za međusobnu razmjenu iskustava između opština i gradova u zemlji, kao i sa njihovim kolegama iz Evrope o temama inovativnih demokratskih pristupa, otvorene vlasti, političkog integriteta i transparentnosti u cilju povećanja povjerenja građana.

* Opštine/gradovi koji će učestvovati u ovim aktivnostima su Berkovići, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Doboj Brod, Doboj Jug, Gradačac, Ilijaš, Jajce, Jezero, Kostajnica, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriča, Mostar, Orašje , Sokolac, Teslić, Travnik, Vareš i Vukosavlje.