DITA PLATFORMA – KATALOG PROGRAMA OBUKE IZ OBLASTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE ZA ŽENE PREDUZETNICE

Privredna komore Crne Gore kroz niz aktivnosti koje sprovodi, potvrđuje svoju posvećenost jačanju ženskog preduzetništva. Kroz učešće predstavnica Komore i žena predzetnica u WEgate online udruženju, čiji smo član, aktivno radimo na promociji i povezivanju naših preduzetnica sa ostalim članicama mreže, prenoseći primjere dobrih praksi i servisa koji mogu pomoći snaženju preduzetništva.

Ovoga puta predstavljamo platformu čiji je razvoj pomogla Evropska komisija kroz Erasmus+ program. Riječ je o Digitalnom Atlasu treninga za industriju (biznis) – DITA (Digital Industry Training Atlas) koji mapira sve treninge koji su dostupni u Evropi na temu digitalne transformacije. Na platformi se nalazi katalog treninga (od master programa do vikend treninga) koji prikazuje programe i organizacije dok mapa pomaže krajnjim korisnicima da odmah identifikuju i povežu se sa najrelevantnijim organizacijama za obuku.

DITA platforma je besplatna za korisnike. Takođe ona je povezana sa zajednicama evropske industrije 4.0, služi kao sredstvo za povećanje vidljivosti kurseva i organizacija za obuku i olakšava razvoj novih inovativnih projekata.

Istovremeno, platforma je otvorena za sve organizacije koje organizuju obuke i habove za digitalnu inovaciju koji žele da joj se pridruže, omogućavajući istim organizacijama da bolje promovišu svoju ponudu obuke i otvore mogućnost za stvaranje novih sinergija sa drugim evropskim organizacijama.

Bitno je istaći da DITA platforma ima za cilj da se unaprijedi pristup digitalnoj transformaciji ženama preduzetnicama i malim i srednjim preduzećima koje vode žene, stvori nedostajuće i unaprijedi postojeće vještine vezane za digitalizaciju idigitalnu transformaciju, ojača međunarodnu saradnju među organizacijama za obuku i poveća mogućnosti mobilnosti polaznika na sceni evropske digitalne industrije. Platforma takođe može da posluži i kao alat za pronalaženje partnera među pružaocima obuke i preduzetnicima koji traže nove mogućnosti i partnere za mogućnosti obuke i buduće projekte. U najavi je moguće uključivanje zelenih i mekih veština.

Više informacija o DITA platformi i pristup istoj moguć je putem linka: https://www.ditaproject.eu/atlas/