Delegacija EU u Srbiji: Građani prepoznaju EU kao najvećeg donatora

Većina građana Srbije je za pridruživanje Evropskoj uniji (EU) i vide EU kao vodećeg donatora, trgovinskog i investicionog partnera, navode iz Delegacije EU u Srbiji.

Prema anketi koju je sprovela istraživačka agencija Ninamedia za Delegaciju EU u Srbiji, nešto manje od polovine ispitanika navodi da zna da je EU najveći donator u Srbiji, dok većina građana Srbije prepoznaje da je EU najvažniji trgovinski i investicioni partner Srbije, mnogo ispred drugih zemalja (Kina, Rusija, SAD, itd.)

Istraživanje je pokazalo da više od polovine ispitanika podržava pristupanje Srbije EU, dok je jedna trećina protiv.

Delegacija EU navodi da je istraživanje pokazalo i da su mladi od 18 do 19 godina proevropski orijentisani i da je više od dve trećine njih za članstvo Srbije u EU.

 

Građani Srbije, prema rezultatima istraživanja, dominantno vide EU u pozitivnom svetlu i povezuju je sa mogućnostima i napretkom, mogućnošću slobodnog putovanja, poštovanjem ljudskih prava.

Ambasador EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da ohrabruju rezultati ove ankete.

„To nas dodatno motiviše da nastavimo da gradimo snažnije veze i angažujemo se u svim poljima radi bržeg i potkrepljenog procesa pristupanja EU”, naveo je ambasador Fabrici.

Skoro 60 procenata ispitanih, podržava dijalog između Beograda i Prištine uz posredovanje EU i navode da je proces normalizacije najvažniji uslov za Srbiju da bi se pridružila EU, za kojim sledi borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Građani koji su anketirani, istakli su da žele da budu bolje informisani o EU i procesu evrointegracija Srbije i većina njih smatra da su Vlada Srbije i Ministarstvo za evropske integracije odgovorni za informisanje o napretku na evropskom putu.

Istraživanje je sprovedeno u junu 2021. na uzorku od 1.211 ljudi iz 40 gradova i opština, koristeći CAPI metodu (CAPI – kompjuterski podržano anketiranje licem u lice).