Crna Gora se pridružuje Evropskoj mreži migranata kao zemlja posmatrač  

Evropska komisija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore potpisali su administrativni sporazum o saradnji u Evropskoj mreži migranata (EMN), čime je Crna Gora postala zemlja posmatrač u mreži.
Aranžman zahtijeva da obje strane razmjenjuju ažurne, objektivne, pouzdane i uporedive informacije o situaciji u vezi sa azilom i migracijama u Crnoj Gori i državama članicama EU. Administrativni aranžman je stoga važan korak ka jačanju saradnje između država članica i Crne Gore.
Cilj Evropske mreže migranata je zadovoljiti potrebe za informacijama institucija EU i tijela i institucija država članica o migracijama i azilu, sa ciljem podrške kreiranju politika u Evropskoj uniji u ovim oblastima. Crna Gora će doprinijeti ciljevima EMN prisustvovanjem svim sastancima i doprinosom studijama i izvještajima.
Potpis je obavljen na marginama sastanka između Olivijea Onidija, zamjenika generalnog direktora za migracije i unutrašnje poslove, i Filipa Adžića, ministra unutrašnjih poslova Crne Gore.