26.02.2023.

Certificiranje turističke ponude za održivi turizam u BiH uz podršku Evropske unije

Prepoznajući rast potražnje za zelenim turizmom, održivošću i trendu da se turisti okreću ka ekološki prihvatljivim destinacijama, Bosna i Hercegovina u okviru projekta EU4BusinessRecovery, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke otvara put ka novom poglavlju razvoja zelenih destinacija u turizmu.

U periodu od aprila 2018. do decembra 2020. godine, kroz tadašnji projekat EU4Business, Evropska unija i Vlada SR Njemačke uložile su u razvoj privatnog sektora u BiH, sa fokusom na izvozno orijentisan i turistički sektor, a s ciljem da se potakne rast, otvaranje novih radnih mjesta u BiH kroz inovacije, te da preduzeća i poljoprivrednici postanu konkurentniji za tržištu EU.

Kroz isti projekat izabrana je tada jedna destinacija DINARDICA – Ka prirodi. Ka sebi., koja ujedinjuje tri opštine – Mrkonjić grad, Ribnik i Šipovo. Okupljeni oko iste vizije zajedno sa partnerima i zajedničkim interesom da zaštite netaknutu prirodu, ovo područje fokusiralo se na eko i turizam na otvorenom u dolinama gornjeg toka rijeka Sane i Plive.

Kroz EU4BusinessRecovery krenulo se sa još većim ulaganjem u održivi turizam u BiH.  Odabrano je pet destinacija u BiH koje su dovoljno kvalitetne i spremne za proces zelene certifikacije.

Odabrane destinacije, koje će dobiti podršku u narednom periodu su: Bosanska KrupaNacionalni Park KozaraSpomenik prirode Skakavac pored SarajevaŠamac Trebinje.

Partneri projekta EU4BusinessRecovery, stručnjaci iz kompanije Green Visions koji organizuju i promoviraju uspješne destinacije u zemalja Zapadnog Balkana, ujedno su bili i dio žirija koji je odabrao destinacije. Oni kažu da ih u narednom periodu čekaju brojni izazovi.

Pred nama su imenovanja i obuke koordinatora održivosti u svakoj od destinacija koje će voditi  Green Visions. Obučavat ćemo tim za održivost u svakoj od destinacija, pomoći u pokretanju procesa certifikacije što uključuje odgovore na pitanja Green Destinations standarda, te pomoći u pripremi akcionog plana za održivi turizam u svakoj od destinacija ”, rekla je Snježana Derviškadić, voditeljica projekta Green Visions.

Ona dodaje da će početkom marta izabrane destinacije iz BiH biti predstavljene na najvećem svjetskom sajmu turizma „ITB Berlin“, u Njemačkoj.

Projekat EU4BusinessRecovery za cilj ima razvoj kapaciteta i podršku strateškom planiranju, sa fokusom na zelenu ekonomiju. Kroz projekat se pruža pomoć partnerskim institucijama na državnom i entitetskom nivou, kako bi se izgradili kapaciteti za razumijevanje evropskih praksi i unaprijedile vještine u tri ključna polja: zelena ekonomija, strateško planiranje za zelenu ekonomiju i upravljanje timovima.

Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ističu da su zelena ekonomija i održivi turizam budućnost, te da se razvojem turističke industrije podržava i konkurentnost drugih sektora kao što su poljoprivreda, tekstil, namještaj i energetika.

U Bosni i Hercegovini je odabrano pet destinacija za primarnu certifikaciju. Imajući u vidu da je proces primarne certifikacije destinacija novi proizvod na turističkom tržištu BiH, susrećemo se sa mnogim izazovima. Prije svega, potrebno je podići svijest o njenoj važnosti u lokalnim zajednicama, privatnom sektoru, nevladinim organizacijama kao i subjektima u turističkom sektoru. Smatramo da ćemo kroz primjere dobre prakse naših destinacija koje su u procesu certificiranja podstaknuti i ostale detinacije da uvide važnost i pozitivne efekte koje certifikacija donosi”, kaže Jelica Grujić, šefica Odsjeka za turizam pri Ministarstvu.

U procesu implementacije je ključna saradnja svih nadležnih institucija na svim nivoima u BiH, pri čemu se poseban fokus treba staviti na lokalne zajednice koje moraju biti upućene i upoznate o svim benefitima certifikacije. Kroz ovaj proces osigurava se implementacija principa održivog razvoja, promocija i podizanje reputacije destinacija, povećava se kvaliteta i vrijednost proizvoda i usluga i učinkovitije korištenje prirodnih resursa.

Osim globalnih GDS standarda ili tzv. primarne certifikacije, zemlje se mogu odlučiti za uspostavljanje nacionalnog modela održivosti ili sekundarnu certifikaciju, koja uključuje shemu certificiranja koja se može koristiti kao praktičan, efikasan i jednostavan alat za ubrzavanje uvođenja održivih poslovnih modela u turizmu na nivou destinacija i kompanija.

Uz kontinuiranu podršku projekta EU4BusinessRecovery, državna i entitetska ministarstva u Bosni i Hercegovini nastavit će raditi na definisanju odgovarajuće sheme održivog razvoja turizma i certifikacije.

Iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH smatraju da su strani turisti više ekološki osviješteni, svjesni šta znači i podrazumijeva zeleni certifikat, te da veoma cijene objekte koji ulažu u recikliranje, obnovljive izvore energije, pravilno odlaganje otpada i uzgoj organske hrane. U tom svjetlu podrška državnih i entitetskih institucija je ključna.

U BiH još uvijek nije započeo proces nacionalnog certificiranja. U toku je primarno certificiranje destinacija, što je veliki korak i očekujemo da će rezultati procesa primarne certifikacije kroz projekat EU4BusinessRecovery biti vidljivi i uspješni na terenu. Certifikacija zelenih destinacija i preduzeća nalazi se i među prioritetnim mjerama u entitetskim i strateškim dokumentima Brčko distrikta. O svim narednim koracima koji se tiču nacionalne certifikacije, Ministarstvo će podržati usaglašeni stav nadležnih entitetskih i institucija Brčko distrikta”, rekao je Grujić.

Strateški pristup razvoja odabranih destinacija bio je jedan od važnijih elemenata u izboru.

Ključno je bilo da destinacija ima kapacitete za procese koji su pred njima. U ovome se ne može primjeniti isti šablon na sve. Elementi koji su razmatrani su uključivali jasna strateška opredjeljenja destinacije ka održivom razvoju u Bosni i Hercegovini, razvoju turizma, transparetnosti djelovanja, postojećim mehanizmima konsultacija sa raznim stakeholderima, kao i uključenost lokalne zajednice u planiranju”, kazala je Derviškadić, iz projekta Green Visions.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, zajedno sa entitetskim ministarstvima i Brčko distriktom, aktivno učestvuje kroz rad u Sektorskom koordinacionom odboru za turizam i pruža savjetodavnu podršku u implementaciji procesa certificiranja.

Mi smo u početnoj fazi primarne certifikacije, ali i najduže putovanje počinje prvim korakom. Veoma je važno da su strateški dokumenti prepoznali značaj certifikacije i da imamo uspješne početne primjere. Situacija na tržištu, trendovi turističke potražnje i borba za postizanje bolje konkurentnosti sigurno će u budućem periodu ubrzati ove procese. Trenutna situacija na terenu pokazuje da još uvijek nismo ni blizu zemalja koje to već  godinama uspješno rade, i na zelenoj certifikaciji baziraju svoju, gotovo cjelokupnu, turističku ponudu. Nadamo se da ćemo uz finansijsku podršku Evropske unije i GIZ-a koji provodi projekat EU4BusinessRecovery, slijediti pozitivne primjere uspješnih zemalja”, zaključila je Grujić.

Projekat „EU4BusinessRecovery“ ima za cilj pružanje podrške Bosni i Hercegovini u ublažavanju posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Projekat je vrijedan 13,7 milona eura, a zajednički ga finansiraju Europska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP.