„Budimo pripremljeni” – Isporuka opreme za Službe zaštite i spašavanja Berane, Bijelo Polje i Petnjica

NVO FORS Montenegro je danas u Beranama izvršio isporuku opreme za službe zaštite i spašavanja Berane, Bijelo Polje i Petnjica u okviru projekta „Budimo pripremljeni”, koji finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Partner u Republici Srbiji je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije – Sektor za vanredne situacije.

 Cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda.

Tokom primopredaje službama spašavanja i zaštite su predati na upotrebu dva gumena i dva metalna čamca sa  četiri motora i dvije prikolice za transport čamaca kao i lična zaštitna opremu za spacioce vrijednosti 30.000,00 eura. Ukupna vrijednost projekta „Budimo pripremljeni” iznosi 422.967,60 eura, od čega je doprinos Evropske unije 359.480,16 eura, a doprinos Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore 39.930,84 eura. Vrijednost projekta za Crnu Goru iznosi 277.210,65 eura.

U ime Kancelarije za evropske integracije Vlade Crne Gore, prisutnima se obratila Tatjana Bošković, načelnica odsjeka za horizontalna i strategijska pitanja, koja se zahvalila svim korisnicima na uspješnoj realizaciji projekta i istakla važnost saradnje svih aktera u sektoru za vanredne situacije.

Ispred koordinatora projekta NVO FORS Montenegro, Veselin Šturanović, izvršni direktor, je naglasio da se ovim projektom daje doprinos za unaprjeđenje kapaciteta službi zaštita i spašavanja u prekograničnoj oblasti Srbije i Crne Gore. Učesnicima se obratio i Darko Stojanović, potpredsjednik Opštine Berane koji je pored riječi dobrodošlice, učesnicima skupa još jednom zahvalio na učešću i pozdravio ovakve aktivnosti u prekograničnom regionu.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE