Bolji životni uslovi i poslovanje za više od 60 000 građana Crne Gore uz podršku Norveške

Više od 60.000 crnogorskih građana poboljšalo je uslove života kroz poboljšanje lokalne infrastrukture, 160 malih preduzeća je konkurentnije u poslovanju, dok je zaposleno 80 nezaposlenih žena i muškaraca, zahvaljujući podršci Kraljevine Norveške. Ovo su ključni rezultati projekta „Norveška za vas - Crna Gora“ u periodu od 2018. do 2021. godine, koji su predstavljeni u Podgorici.

Ovaj projekat, koji finansira Kraljevina Norveška sa 1,4 miliona eura, provodi se u 16 manje razvijenih opština, a ima za cilj da doprinese uravnoteženom društveno-ekonomskom razvoju Crne Gore. Projekat "Norveška za vas - Crna Gora" u posljednje dvije i po godine fokusirao se na povećanje mogućnosti zapošljavanja, podršku socijalnoj koheziji i poboljšanju lokalne infrastrukture u manje razvijenim opštinama Crne Gore.

"Uspjeh projekta bio je u tome što je usmjerio mikro, mala i srednja preduzeća u manje razvijene općine, posebno u situaciji s krizom izazvanom pandemijom COVID-19 također na lokalnom nivou. Akcenat je bio i na zapošljavanju i infrastrukturi Zahvaljujemo Kraljevini Norveškoj na podršci i UNOPS-u na bliskoj saradnji tokom implementacije i nadamo se da će ovi projekti potvrditi svoju održivost ", izjavila je državna sekretarka Ministarstva za ekonomski razvoj Milena Lipovina - Božović.

U posljednje dvije i po godine projekt je realizirao četiri javna poziva za podršku malim preduzećima i razvoju poslovanja, stručnom osposobljavanju i razvoju lokalne infrastrukture, a odabrano je više od 40 grant projekata. Na taj način je 160 malih preduzeća dobilo potrebnu opremu i usluge koje su koristili za unapređenje poslovanja i otvaranje 39 novih radnih mjesta, a više od 70 posto povećalo je prihode. Stručno osposobljavanje uspješno je završilo 68 nezaposlenih.

 

"Sve naše aktivnosti planiraju se, razvijaju i provode u bliskoj saradnji sa Vladom Crne Gore, kako bi se osiguralo da naši napori i prioriteti budu usklađeni sa lokalnim potrebama. Veoma mi je drago što je podrška Kraljevine Norveške doprinijela razvoju manje razvijenih opština u Crnoj Gori i pozitivno je uticalo na živote građana ", kzao je ambasador Kraljevine Norveške u Crnoj Gori Jørn Eugene Gjelstad.

 

Projekat "Norveška za vas - Crna Gora" u skladu je sa relevantnim nacionalnim strategijama Crne Gore u oblasti zapošljavanja i uravnoteženog regionalnog razvoja, kao i sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koje kontinuirano podržavaju agencije Ujedinjenih nacija.

 

"Osim podrške koja se pruža razvoju kapaciteta institucija na nacionalnom nivou, mi u timu UN-a smatramo jednako važnim pružanje podrške na lokalnom nivou i regionalnim dionicima. Nadalje, ovaj projekt pokazao je da direktna podrška može stvoriti trenutne vidljive rezultate i efekat, usklađen sa strateškim ciljevima zemlje, "rekao je stalni koordinator UN-a u Crnoj Gori Peter Lundberg.

 

Projekat je takođe doprinio razvoju međuopštinske saradnje, kao i stvaranju sinergije različitih dionika poslovnog razvoja u Crnoj Gori.

 

"Uspjeh ovog projekta posebno se ogleda u partnerstvu i zajedništvu postignutom sa Vladom Crne Gore i Kraljevinom Norveškom, koje su imale povjerenja u UNOPS. Sve aktivnosti su razvijene u bliskim konsultacijama sa nacionalnim partnerima, tako da se identifikuju prioritetne potrebe, tako da danas imamo vrlo opipljive rezultate zajedničke saradnje ", rekao je šef programa UNOPS RSMCO Marko Vujačić.