Bolja saradnja za razvoj lokalne ekonomije uz podršku Norveške

Analiza podrške razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz prizmu saradnje između lokalnih i nacionalnih aktera dala je inpute za izradu prijedloga za jačanje institucionalnih mehanizma koji treba da omoguće efikasniju i efektivniju koordinaciju i saradnju između nacionalnog i lokalnog nivoa u pogledu pružanja podrške sektoru MMSP.

Analiza podrške razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz prizmu saradnje između lokalnih i nacionalnih aktera, predstavljena je u Podgorici i Beranama predstavnicima lokalnih samouprava i organizacija za podršku poslovanju, u okviru projekta “Norveška za vas - Crna Gora” koji podržava Kraljevina Norveška.
 
Ova analiza dala je inpute za izradu prijedloga za jačanje institucionalnih mehanizma koji treba da omoguće efikasniju i efektivniju koordinaciju i saradnju između nacionalnog i lokalnog nivoa u pogledu pružanja podrške sektoru MMSP. Analiza će doprinijeti povećanju svijesti na lokalnom nivou o nacionalnim ekonomskim politikama, uključujući one koje se odnose na inovacije, i o finansijskim mehanizmima koji podržavaju MMSP. Osim toga, omogućiće Ministarstvu ekonomskog razvoja i nacionalnim institucijama da bolje razumeju lokalne prioritete, potrebe i izazove, i olakša horizontalnu saradnju, uključujući razmjenu dobrih praksi između opština.

“Glavni zadatak projekta je da poveća efikasnost i efektivnost podrške koja se pruža razvoju i transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća. Okupljanjem svih uključenih strana na nacionalnom i lokalnom nivou, biće omogućena razmjena iskustava, dobrih praksi i aspekata za poboljšanje, tako da doprinesemo razvoju lokalne ekonomije, sa naročitim fokusom na digitalnu transformaciju, zelenu ekonomiju i inovacije”, rekao je menadžer projekta “Norveška za vas - Crna Gora” Armen Čekić.

Nakon predstavljanja analize, predstavnici lokalnih samouprava i organizacija za podršku poslovanju učestvovali su u grupnim radionicama, sa zadatkom da identifikuju po dvije samostalne aktivnosti na kojima će raditi u toku projekta “Norveška za vas - Crna Gora”, od kojih jedna treba da podstakne međuopštinsku saradnju. 
 
Krajnji rezultat ovih radionica biće unapređenje konkurentnosti predvodnika lokalnog razvoja kroz poboljšanje okruženja za poslovanje i razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih biznisa, u skladu sa pravnim okvirom Crne Gore. Učešćem predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja i predstavnika relevantnih nacionalnih institucija, ove radionice trebalo bi da doprinesu boljoj vertikalnoj koordinaciji između nacionalnog i lokalnog nivoa.