BE mbështet linjën e ndihmës për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri

Linja kombëtare e ndihmës për fëmijët në Shqipëri-ALO 116 111-ka hapur një platformë raportimi të bazuar në ueb, "Raporto Tani" ("Raportoje Tani"), me ndihmën e Unicef Albania dhe Bashkimit Evropian. Portali është i pari i këtij lloji në Shqipëri dhe lejon raportimin e çdo shkeljeje të të drejtave të një fëmije në çdo kohë të ditës dhe nga kudo në Shqipëri. Të gjithë fëmijët dhe adoleshentët në Shqipëri tani do të jenë në gjendje të raportojnë çdo rast dhune, abuzimi ose ngacmimi nëpërmjet platformës online www.alo116.al dhe aplikacionit smartphone ALO116111 me një klik të vetëm.

Platforma www.alo116.al dhe aplikacioni ALO116111 janë krijuar gjithashtu si një hapësirë këshillimi për fëmijët dhe prindërit. Përveç funksionit të raportimit, faqja e internetit përfshin një funksion të dedikuar të bisedës që fëmijët dhe adoleshentët mund të përdorin për të komunikuar me këshilltarët në kohë reale. Këshillimi dhe informacioni janë në dispozicion për fëmijët dhe adoleshentët që përjetojnë dhunë, ngacmim, shfrytëzim ose neglizhencë. Mbështetja është gjithashtu në dispozicion për familjet, prindërit dhe kujdestarët e këtyre të rinjve.

Duke folur në nisje, Shefja e Operacioneve në Delegacionin e BE -së në Shqipëri, zonja Lenka Vitkova tha: “Jam e lumtur që dy projekte të financuara nga BE të zbatuara nga partnerët tanë UNICEF dhe Terre des Hommes po mbështesin linjën kombëtare të ndihmës për fëmijët […] Kjo do të mundësojë fëmijët dhe familjet e prekshme të prekura nga COVID-19 të kenë akses në mbrojtjen sociale, arsimin dhe shëndetin mendor dhe shërbimet psiko-sociale. ”