Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim nis Programin për të ndihmuar startupet shqiptare

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në partneritet me qendrën e inovacionit Ofiçina, ka nisur projektin Fuqizimi i start-up-eve shqiptare.

 

Ky projekt është pjesë e Programit të BERZH -it për Ballkanin Perëndimor të quajtur "Star Venture" i cili synon kompanitë vendore premtuese.

 

Programi i BERZH -it Star Venture synon të ofrojë asistencë teknike dhe të trajnojë kompanitë e reja në potencialin e tyre të plotë dhe të mbështesë përshpejtimin e rritjes së tyre.

 

12 biznese fillestare të zgjedhura do të mbështeten për një periudhë prej gjashtë muajsh. Gjatë kësaj kohe, ata do të marrin asistencë teknike dhe ekspertizë nga ekspertë vendas dhe ndërkombëtarë. Programi do të fokusohet në fuqizimin dhe inkurajimin e inovacionit në sektorë të ndryshëm në Shqipëri. Gjithashtu do të inkurajojë sipërmarrësit të identifikojnë një udhëtim të qëndrueshëm dhe të ndërtojnë një strategji të suksesshme.

 

Aktivitetet e projektit do të mundësojnë që startup -et të zgjerohen në tregjet ndërkombëtare dhe të kenë qasje në mënyra alternative të financimit për rritje të mëtejshme. Gjithashtu do t'i ndihmojë ata me analizimin e tregut, vlerësimin e potencialit të produkteve ose shërbimeve në treg, krijimin e një udhërrëfyesi marketingu dhe të kuptuarit se si të zgjerohet një biznes me partnerët, investitorët dhe klientët. Ai gjithashtu do të ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe rritjen e kapaciteteve në menaxhimin e tyre.

 

Programi Star Venture për rajonin e Ballkanit Perëndimor financohet nga Bashkimi Evropian, Luksemburgu dhe Korea përmes Fondit të Ndikimit të Biznesit të Vogël të BERZH. Ndër donatorët e tjerë janë Italia, Japonia, Suedia, Zvicra, TaiwanBusines, Fondi i Bashkëpunimit Teknik të BERZH dhe SHBA.