Očuvanje doline rijeke Save od invazivnih vrsta

U okviru projekta SavaTIES s partnerima iz Austrije, Hrvatske, Njemačke, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine utvrđene su metode za uspješno iskorjenjivanje invazivnih stranih vrsta oko rijeke Save. Djelovanjem financiranim sredstvima iz EFRR-a štiti se bioraznolikost uz za okoliš važan pritok Dunava.

U okviru trogodišnjeg prekograničnog projekta SavaTIES razvijeni su i podijeljeni djelotvorni načini iskorjenjivanja nekih od najštetnijih invazivnih stranih vrsta uz slikovitu dolinu rijeke Save. U te se vrste, među ostalima, ubrajaju čvitnjača iz Južne Amerike, žljezdasti nedirak s Himalaje i japanski dvornik.

Strane biljne i životinjske vrste mogu brzo naštetiti prirodnim staništima, ljudskom zdravlju i gospodarstvu uznemiravanjem prirodnog ekosustava u regiji. Iskorjenjivanje je teško, ali ključno za zaštitu domaćih i divljih biljaka. Transnacionalnom suradnjom omogućena je podjela znanja kako bi se moglo brzo djelovati u upravljanju neželjenim vrstama.

Projekt vodi zaklada EuroNatur iz Njemačke, a uključuje javne organizacije, istraživačke institucije, lokalne dionike i stručne znanstvenike iz cijele regije. Trošak projekta od 1,6 milijuna EUR financiran je iz EFRR-a i Instrumenta EU-a za pretpristupnu pomoć (IPA).