O nama

Udruženje Podrška za partnerstvo/Support4partnership je nevladina i neprofitna organizacija.

Ciljevi Udruženja su podsticanje učešća građana u odlučivanju, praćenje javnih politika i javno zagovaranje, prevencija nasilja i suzbijanje korupcije, te promocija dobrog upravljanja. 

Također promocija društvene solidarnosti i obrazovanja za demokratsko građanstvo, promocija i razvoj informiranja i medija, promoviranje nenasilja i izgradnja mira, razvoj civilnog društva i lokalne zajednice.

Razvoj međunarodnih prijateljstava kroz razvojnu saradnju, suzbijanje i zaštita od doskriminacije, suzbijanje rasne diakriminacije zaštita prava i doatojanstva radnika, prava mladih, prava spolnih i rodnih manjina.