Gjakova në Kosovë e kalon ngrohjen qendrore në biomasë

Një sistem i kombinuar i ngrohjes dhe energjisë elektrike në Gjakovë është ndërtuar për qëllime të ngrohjes qendrore me fonde nga BE-ja dhe Zvicra. Ai përfshin një turbinë me fuqi 1.1 MW.

Ndërmarrja komunale Ngrohja Qendrore e Gjakovës lançoi një impiant kogjenerimi të ushqyer nga mbeturinat e drurit dhe krasitjet e hardhisë. Ndërtimi i njësisë së kombinuar të ngrohjes dhe energjisë (CHP) është financuar me 15 milionë euro nga Instrumenti i Asistencës së Para-anëtarësimit të Bashkimit Evropian IPA 2, 5.5 milionë euro nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështjet Ekonomike – SECO dhe fondet publike.

 

Sipas Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, objekti ka një kapacitet prej 16.5 MW për ngrohje dhe një turbinë me avull prej 1.1 MW.

 

Qyteti i Gjakovës, ose në serbisht Đakovica, ndodhet në jugperëndim të Kosovës. Ajo ka 41,000 banorë, krahasuar me 95,000 banorë që jetojnë në zonën administrative. Firma e ngrohjes qendrore ka dy mijë klientë dhe sistemi i ri mbulon 50%.

 

Kopaç: Modeli i Gjakovës duhet të përsëritet në Ballkanin Perëndimor

 

“Pas 40 vitesh të varësisë nga karburantet fosile të importuara të shtrenjta, ngrohja qendrore në pjesën perëndimore të Kosovës* tani po funksionon me burime energjitike vendore dhe të qëndrueshme. Ky është vërtet një shembull i mirë i bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve lokale, Bashkimit Evropian, donatorëve të tjerë dhe Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë. Është një model që do të përsëritet në Ballkanin Perëndimor”, tha drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez Kopač.

 

Kosova* ka 1.9 milionë banorë dhe katër sisteme të ngrohjes qendrore: në kryeqytet Prishtinë, në Zveçan/Zveçan, në Mitrovicë të Kosovës (ose vetëm në Mitrovicë në gjuhën shqipe) dhe në Gjakovë.

 

Rindërtimi i sistemit të ngrohjes qendrore në qytetin e shtatë më të madh përfshin rehabilitimin e tubave nëntokësorë dhe futjen e matësve në çdo ndërtesë. Komisioni Evropian financoi projektin e fizibilitetit.

 

Zvicra ka qenë veçanërisht aktive në asistimin e dekarbonizimit të sistemeve të ngrohjes qendrore në Serbi me ndihmën e saj për zhvillim.