18.05.2024.

CEFTA SEED+ nastavlja podršku razvoju trgovine regiona

Sekretarijat CEFTA-e i Evropska komisija (EK) potpisali su Ugovor o grantu vrijedan četiri miliona eura za SEED+ akciju „Podrška sistematskoj razmjeni elektronskih podataka (SEED+) u CEFTA 2024.“. Ovaj projekat će pomoći olakšnoj trgovini i ekonomsku integraciju, kako unutar CEFTA-e, tako i između CEFTA-e i Evropske unije (EU).
Evropska komisija se obavezala da će u potpunosti finansirati akciju SEED+ u periodu od tri godine. Projekat ima za cilj značajno poboljšati i olakšati trgovinu robama i uslugama, podstičući bliže ekonomske veze unutar CEFTA-e i pojednostavljujući operacionalizaciju politika CEFTA-e ubrzavanjem digitalne tranzicije.
Osnovni fokus SEED+ akcije je održavanje i proširenje SEED+ sistema. Projekat će nastaviti  podržavati elektronsku razmjenu trgovinskih podataka i dokumenata unutar CEFTA-e, promovirajući trgovinu bez papira, povećavajući sigurnost i pouzdanost u trgovinskim operacijama bez ometanja trgovinskih tokova. Smanjenjem opterećenja privrednim subjektima, preduzetnicima i građanima u prikupljanju i dostavljanju trgovinskih podataka i dokumenata, SEED+ Akcija ima za cilj eliminiranje prepreka i smanjenje troškova i vremena potrebnog za slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i ljudi širom CEFTA-e. Akcija SEED+ takođe nastoji podstaknuti bližu saradnju sa EU, usklađujući prakse sa evropskim standardima kako bi se poboljšala interoperabilnost i doprinijela ekonomskoj integraciji CEFTA-e sa EU.
Nadalje, akcija SEED+ usklađena je sa Zajedničkim regionalnim akcionim planom tržišta (CRM) i novim planom rasta EK za Zapadni Balkan, sa ciljem poticanja ekonomskog rasta i ubrzanja socio-ekonomske konvergencije s EU. Ključni rezultati CRM-a i plana rasta, kao što su Zelene i Plave linije, bit će implementirani putem CEFTA SEED+.