Poboljšanje isporuke digitalnih usluga u Jermeniji

Pokrenut projekt „Jačanje transparentnosti, odgovornosti i pristupa javnim uslugama kroz GovTech“ koji podržava digitalne usluge za građane
 
Armenija poduzima važan korak ka modernizaciji pružanja javnih usluga pokretanjem projekta Jačanje transparentnosti, odgovornosti i pristupa javnim uslugama kroz GovTech. Projekt finansira Fond za dobro upravljanje Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira ga Vlada Armenije. Pokretanje inicijative obilježeno je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Svjetske banke, Ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Armeniji i općine Jerevan.
Projekat ima za cilj pojednostaviti poslovne procese unutar državnih i regionalnih vladinih službi, uključujući pojednostavljenje i digitalizaciju notarskih usluga, građevinskih dozvola, funkcija interne revizije u javnom sektoru i drugih, čineći njihovu dostupnost bržom za javnost.
“Svjetska banka je podržala reformu javne uprave kroz niz projekata od 2004. godine. Projekat Jačanje transparentnosti, odgovornosti i pristupa javnim uslugama kroz GovTech nastoji postaviti temelje za digitalnu infrastrukturu kako bi se osigurala najefikasnija, isplativija i najjednostavnij javna usluga korištenjem digitalnih alata. Vjerujemo da će inicijative poput ovih doprinijeti boljem poslovnom okruženju i povećati transparentnost i odgovornost u pružanju usluga u javnom sektoru”, rekla je Carolin Geginat, menadžer Svjetske banke za Armeniju.
Važna komponenta projekta je Godišnje statističko istraživanje zadovoljstva, koje će prikupiti povratne informacije javnosti i procijeniti nivoe zadovoljstva pružanjem usluga. Kako bi se poboljšale sposobnosti državnog osoblja, komponenta izgradnje kapaciteta je uključena u projekat kako bi se olakšala praktična primjena stečenog znanja, osiguravajući održiv pristup unapređenju javnih usluga.
"Reforme javne uprave su najvažniji paket reformi u sistemu državne uprave. Ovo nije samo interni proces, već direktno utiče na živote privrede i ljudi. Nakon potpisivanja ovog Memoranduma, siguran sam da ćemo krenuti u realizaciju prve akcije sa ovim velikim zamahom i, paralelno sa tim, opština Jerevan će početi provoditi širok spektar reformi javne uprave. Istorijski gledano, Jerevan je imao percepciju prilično birokratiziranog sistema, a glavni cilj ovog projekta je promjena te percepcije“, rekao je gradonačelnik Jerevana Tigran Avinyan.
Projekat je usklađen sa Armenskom strategijom digitalizacije, koja služi kao putokaz ka stvaranju efikasne vlade. Projekat, također, nadopunjuje operaciju kreditiranja Projekta modernizacije javnog sektora-4 (PSMP4) Svjetske banke, sveobuhvatnu investiciju u javni sektor zemlje, čiji je cilj modernizacija javne uprave Armenije kako bi se poboljšala efikasnost, pristupačnost i ukupni kvalitet javnih usluga.
Svjetska banka trenutno finansira 10 projekata u Armeniji ukupne vrijednosti 500 miliona dolara. Od svog osnivanja u Armeniji 1992. godine, Svjetska banka je osigurala oko 2,7 milijardi dolara od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) kojem je Armenija postala donator 2023. godine, Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i povjereničkih fondova. Svjetska banka je posvećena nastavku pružanja podrške Armeniji na njenom razvojnom putu za smanjenje siromaštva i osiguranje prosperiteta.