12.02.2024.

Obezbeđivanjem značajnih investicija Međunarodna finansijska korporacija (IFC) pomaže zemljama Zapadnog Balkana da unaprede digitalnu infrastrukturu

  • Investicija IFC-a pomoći će osnivanje prvog nezavisnog preduzeća za telekomunikacione tornjeve u Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori.
  • Ovaj projekat će svim mobilnim operaterima koji posluju na teritoriji tri države omogućiti  korišćenje zajedničke infrastrukture.
  • Cilj projekta je ubrzanje digitalizacije kroz uvođenje brže mobilne tehnologije na način koji je efikasan i održiv.

Individualni i poslovni pretplatnici u zemljama Zapadnog Balkana će imati širi i bolji pristup mobilnoj povezanosti zahvaljujući značajnoj investiciji IFC-a u osnivanje prvog nezavisnog preduzeća telekomunikacionih tornjeva na Zapadnom Balkanu, koja podstiče i održivi rast vođen privatnim investicijama.

IFC će investirati kao deo konzorcijuma regionalnih i međunarodnih investitora, uključujući Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) u projekat koji će biti realizovan kroz investicioni fond / preduzeće kojim će upravljati kompanija Aktis (Actis), globalni investitor u održivu infrastrukturu. Ovim sredstvima će od državnog telekomunikacionog operatera Telekom Srbija biti kupljeno više od 1800 telekomunikacijskih antenskih stubova u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

IFC je zagovornik modela deljenja digitalne infrastrukture, uključujući osnivanje nezavisnih preduzeća za telekomunikacione tornjeve, koja pojedincima i preduzećima omogućavaju visokokvalitetne i pristupačne digitalne veze, uključujući ruralna područja koja su nedovoljno pokrivena. Zajednički tornjevi takođe smanjuju uticaj digitalne infrastrukture na životnu sredinu i povećavaju energetsku efikasnost, kao i  efikasnost resursa.

"Veoma smo ponosni što predvodimo ovu revolucionarnu investiciju, prvu ovakve vrste na Zapadnom Balkanu. Uz podršku snažne i raznolike grupe partnera, ova investicija će ojačati stratešku odluku kompanije Aktis da proširi svoju investicionu strategiju na region Centralne i Istočne Evrope, nakon ulaganja u energetski sektor u Rumuniji i Bugarskoj 2022. godine," rekla je Jaroslava Korpanec, partner i direktor za Centralnu i Istočnu Evropu u Aktisu. "Radujemo se dugoročnoj saradnji sa našim partnerima i Telekomom Srbija u nameri da razvijemo prvoklasni portfolio tornjeva u regionu."

Ova investicija će takođe omogućiti dalji rast infrastrukture tornjeva kroz ugovore o zakupu sa telekomunikacionim kompanijama koje posluju u tri zemlje.  

"Iskustvo nas uči da se telekomunikacioni tornjevi mogu efikasnije implementirati i njima se može efikasnije upravljati kada ih vode nezavisne privatne kompanije. Na Zapadnom Balkanu, nova kompanija će omogućiti bolji pristup digitalnoj infrastrukturi, veću povezanost, inkluzivni rast i veću produktivnost," rekao je Nikola Markije, regionalni menadžer IFC-a za Zapadni Balkan.  

Projekat takođe ističe važnost mobilizacije privatnog kapitala, posebno na Zapadnom Balkanu, gde je pristup tržištu novca i stranim direktnim investicijama ograničen nakon pandemije Kovid-19 i nedavnih geopolitičkih dešavanja.