15.04.2024.

Medicina u "ratnoj magli": šta kriju krimski zvaničnici

Prorusko Ministarstvo zdravlja Krima ne žuri podnijeti službeni izvještaj o svojim aktivnostima i ocjeni efikasnosti implementacije državnih programa. Uprkos činjenici da je takav dokument objavljen u februaru za 2022. godinu, rezultati prošle godine predstavljeni su samo na nivou javne izjave ministra zdravlja ruske vlade Krima Konstantina Skorupskog. Šta nije u redu sa podacima iz govora šefa krimskog Ministarstva zdravlja, koje brojke nisu ušle obrađene i zašto se to može povezati sa "ratnom maglom" - pročitajte u ovom tekstu.
 
Igra brojeva
 
Ministar zdravlja ruske Vlade Krima Konstantin Skorupski je 29. decembra 2023. sumirao godišnje rezultate rada. Posebno je naveo da je "finansiranje zdravstva Republike Krim u 2023. iznosilo 69,1 milijardu rubalja". Ispostavilo se da je navedeni iznos više od tri puta veći od podataka proruskog Ministarstva finansija Krima sadržanih u izvještaju o realizaciji konsolidovanog budžeta. Napominje se da je prošle godine na zdravstvo potrošeno 21,8 milijardi rubalja.
Istovremeno, u saopštenju Ministarstva se navodi da je 9,1 milijarda rubalja usmjereno na "modernizaciju regionalne zdravstvene infrastrukture i poboljšanje materijalno-tehničke baze medicinskih organizacija". Međutim, dan ranije je zamjenik ministra zdravlja Krima Anton Ljaskovski u intervjuu ruskim propagandistima izvijestio da je za razvoj zdravstvene zaštite 2023. godine izdvojeno 1,6 milijardi.
Dalje, Konstantin Skorupski daje brojne informacije o broju kapitalnih popravki, kupljenim mašinama i medicinskoj opremi, kao i o novim zdravstvenim objektima koji su pušteni u rad - 67 bolničara i babica i 15 medicinskih klinika. Istovremeno, zvaničnik je naglasio da je to kumulativni rezultat nekoliko državnih i ciljanih programa. Takva napomena znatno otežava provjeru autentičnosti objavljenih brojki. Posebno uzimajući u obzir činjenicu da podaci na sajtu nisu ažurirani već dvije godine i da planirani pokazatelji novih ambulanti iznose samo četiri objekta, a prema drugom programu postoji samo usklađivanje budžeta rashodi i prošlogodišnji transferi u obliku 68 stranica tabele u programu Excel.
 
Uprkos tome, analizom budžetskih planova utvrđeno je da je u 2023. godini Odjeljenje osigurava finansiranje izgradnje samo 51 objekta primarnog nivoa. Ova brojka korelira sa podacima iz intervjua sa zamjenikom ministra zdravlja Krima Antonom Ljaskovskim, koji je naveo da je 2023. otvoreno 50 zdravstvenih ustanova. Treći, preuveličani pokazatelji o izgradnji ambulanti iz govora Skorupskog nisu se odrazili u zvaničnim dokumentima.
 
Šta je ministar prećutao?
 
Pošto je u svom govoru posvetio toliko pažnje izgradnji novih medicinskih ustanova, načelnik odjeljenja nije rekao ni riječi o sudbini 10 podstanica "hitne pomoći" u Sakiju, Evpatoriji, Sudakeu i nekim selima. Skorupski je naveo da je njihovo otvaranje planirano "u bliskoj budućnosti" već u aprilu 2023. godine. Proruski propagandni mediji više puta izvještavali da će 2023. godine biti izgrađeno deset stanica.
U oktobru je ruski šef Krima Sergej Aksenov zatražio otpuštanje zvaničnika državnog javnog preduzeća "Investstroj Republika Krim" zbog kršenja vremenskog roka za izgradnju stanica hitne pomoći. U decembru je direktorica Krimskog republikanskog centra za medicinu i hitnu medicinsku pomoć, Halina Buglak, izvijestila je da su 2023. godine otvorene dvije nove stanice, uključujući i stanicu u Razdolnom, čije je otvaranje najavljeno paralelno sa izgradnjom desetak ostalih.
Također, u saopštenju ruskog ministra zdravlja Krima se ne pominje nedostatak medicinskog osoblja.  
"Ove godine su angažovana 732 ljekara specijalista, 146 ljekara i 586 srednjih medicinskih i farmaceutskih radnika", navodi Skorupski, ne precizirajući koliko ih je dalo otkaz niti koliko kadrova nedostaje. U svom intervjuu, njegov zamjenik Anton Ljaskovski, također, nije ulazio u detalje, napominjući samo da će "do kraja 2023. medicinske organizacije na Krimu dobiti potreban broj osoblja u 90 posto slučajeva".  
Međutim, mjesec i po dana kasnije, ruski šef Krima Sergej Aksenov rekao je da na poluostrvu nedostaje 500 ljekara i oko 1.000 mlađeg i srednjeg medicinskog osoblja. S obzirom da je ukupan broj ljekara na Krimu u julu 2023. bio oko 6.500, popunjenost osoblja ne prelazi 81 posto.
Uz to, pažnju privlači i ministrova teza da je više od 9.000 pacijenata dobilo pomoć u vidu rehabilitacije. U saopćenju se navodi da je riječ o medicinskoj rehabilitaciji. Ali iz nekog razloga, u izvještaju šefa krimskog Ministarstva zdravlja nije naveden ukupan broj pacijenata koji su dobili ne samo medicinsku, nego i rehabilitaciju u banjskim lječilištima i sanatorijima.  Ovo je posebno vrijedno pažnje u poređenju sa zvaničnim podacima iz 2022. godine, kada je više od 34.000 Krimljana bilo obuhvaćeno programima rehabilitacije.
 
Ratna magla
 
Posljednja nelogičnost može se objasniti činjenicom da su sanatorij i banje za rehabilitaciju na Krimu prošle godine aktivno korišteni za poboljšanje zdravlja ruskog vojnog osoblja koje je učestvovalo u ratu protiv Ukrajine. U ovom slučaju, objavljivanje ukupnog broja pacijenata koji su 2023. godine dobili uputnice za sanatorije i banjska lječilišta, u sklopu programa rehabilitacije može otkriti opći obim korištenja ovih objekata za potrebe ruske vojske.
Još u julu su aktivisti za ljudska prava iz organizacije "Krim SOS" tvrdili da su sanatoriji popunjeni vojnim osobljem ruske vojske.
Također su izvestili da je Republički medicinski centar po imenu Semaško dat za potrebe vojske. Osim toga, već u februaru 2023. godine, krimski zvaničnici najavili su planove za otvaranje odjela za vojno osoblje u gradu Sakskaja i bolnicama za fizioterapiju. U zatvorenom izvještaju Inicijative za ljudska prava "IRADE" (čiji je tekst na raspolaganju urednicima) spominje se i nekoliko drugih civilnih zdravstvenih ustanova poluotoka u kojima se uz ruske vojnike koji su ranjeni u ratnoj zoni u Ukrajini.
Centar nacionalnog otpora saopćio je da se sve više bolnica pretvara zdravstvene ustanove za potrebe vojske.  
“Zdravstveni sistem ne može izdržati opterećenje bolnica zbog velikog broja ranjenih ruskih vojnika. To utiče na kvalitet pružanja medicinskih usluga civilnom stanovništvu", napominje se u izvještaju jedinice koja je pod komandom snaga za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine.
Ove okolnosti mogle bi poslužiti kao razlog za očiglednu "zamagljenost" u rezimeu godine od strane Ministarstva zdravlja Krima, kao i objasniti odsustvo u javnom prostoru tako važnih pokazatelja kao što je stopa smrtnosti od bolesti, posebno od kardiovaskularnih bolesti. Ovih i drugih važnih brojki, koje daju opću predstavu o stanju krimskog zdravstva, nema  ni u obraćanju šefa odjela, ali ni u podacima krimske administracije Federalne državne službe za statistiku.