21.11.2023.

EBRD podstiče razvoj održivih komercijalnih nekretnina na Zapadnom Balkanu

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podstiče razvoj zelenih komercijalnih nekretnina na Zapadnom Balkanu, sa paketom duga do 100 miliona evra koji će CEE BIG B.V. koristiti za regionalnu ekspanziju kompanije.
Kompanija će kredit koristiti za finansiranje razvoja, modernizacije i kupovine modernih maloprodajnih parkova i tržnih centara širom Zapadnog Balkana. Kompanija se, također, obavezuje da će osigurati BREEAM, međunarodni sertifikat o održivosti, za sve zgrade koje finansira EBRD.
Austrija je pružila tehničku pomoć kroz svoj program Delivering Resource Efficiency Investments (DRIVE), pomažući kompaniji da izvrši tržišnu, tehničku i procjenu održivosti ove transakcije.
CEE BIG B.V. je vodeći developer i vlasnik maloprodajnih parkova i trgovačkih centara na otvorenom koji posluju u regiji. Prva dva projekta koja se finansiraju iz kreditnog portgolija EBRD bit će dva moderna retail parka u Staroj Pazovi i Čačku u Srbiji.
EBRD je do danas u Srbiju uložila više od 8,7 milijardi eura kroz 340 projekata, od kojih je skoro 70 posto podrška  privatnom sektoru.  Zapadni Balkan je prioritetna regija za EBRD, u kojem ova Banka ostaje jedan od najvećih institucionalnih investitora.