16.05.2024.

Dobrovoljci i mobilizirani: Oružane snage Ruske Federacije povećale su se za 180 jedinica u dvije godine  

Ruska vojska se tokom dvije godine ruske invazije na Ukrajinu povećala za najmanje 14 brigada i 35 bataljona, prema podacima koje su objavili vojni stručnjaci. Jedinice su formirane od dobrovoljaca iz reda zatvorenika iz ruskih zatvora i bivših vojnika koji su odlučili da se vrate u borbene redove i da za to budu plaćeni.
Komanda Oružanih snaga Ruske Federacije povećala je broj vojnika od 2022. godine. Zatvorenici sui z ruskih zatvora odvedeni u vojsku, od čega je stvoreno 13 jurišnih brigada “Oluja-Z”.  Više od stotinu novih jedinica formirano je zahvaljujući takozvanoj "djelomičnoj mobilizaciji", koja je objavljena u jesen 2022. godine. Stručnjaci portala Defence Express pobrojali su i objasnili koje su se nove jedinice pojavile u ruskoj vojsci tokom dvije godine rata.
Stručnjaci su se upoznali sa podacima koje su na društvenim mrežama objavili prokremaljski istraživači iz konsultantske agencije "Centar za analizu strategija i tehnologija". Ispostavilo se da je nekoliko talasa angažmana dobrovoljaca i mobiliziranih muškaraca iz Rusije omogućilo Kremlju aa formira 180 divizija ruskih oružanih snaga različitih oznaka i veličina.  
Koji su se novi dijelovi pojavili u Oružanim snagama Ruske Federacije od 2022. do početka 2024. godine:
  • - 13 izviđačko-jurišnih brigada "Oluja-Z", koje su formirane u različitim regijama Ruske Federacije - od bivših zatvorenika i dobrovoljaca. Kasnije su ove jedinice prešle u nadležnost Ministarstva odbrane Ruske Federacije;
  • - 35 bataljona "borbenih rezervi vojske" (BARS), formiranih na bazi vojnih dobrovoljaca, koji su bili u rezervi;
  • - oko 100 pukova različite namjene (motorni, artiljerijski, tenkovski) — na osnovu djelomične mobilizacije;
  • - jedna specijalna brigada "Rosgvardija", koja deluje u Donbasu i sastoji se od tri puka.
Napominjemo da se može saznati koliko se ljudi nalazi u raznim vojnim jedinicama. Naprimjer, jedna brigada Oružanih snaga Ruske Federacije sastoji se od četiri do pet hiljada vojnog osoblja. Jedan puk ima od hiljadu do dvije hiljade ljudi. Jedan bataljon ima od 400 do 500 vojnog osoblja. Na osnovu podataka do kojih su došli stručnjaci Defense Expressa, moguće je još jednom grubo izračunati rezultate mobilizacije u Ruskoj Federaciji. Počevši od 2022. godine, rast ruske vojske iznosio je 166.000 do  283.000 vojnog osoblja.  
Ranije je Focus pisao kako je u proljeće 2024. godine ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio novi talas mobilizacije koji će biti objavljen u Ruskoj Federaciji, nakon ponovnog izbora Volodimira Putina na mjesto predsjednika Rusije. Nakon toga, predviđale su specijalne službe, Kremlj će pokrenuti novu ofanzivu na Harkiv. Stručnjaci su pretpostavljali da novomobilizirani Rusi neće biti spremni za borbu prije nego sredinom ljeta ove godine.
 
Istovremeno, u aprilu 2024. godine saznalo se za regrutaciju za vojnu službu, koju je najavio, sada već bivši ministar odbrane Ruske Federacije Sergej Šojgu. Ispostavilo se da je nacrt objavljen i u okupiranim dijelovima Ukrajine, naprimjer, u regiji Zaporožja.
U međuvremenu, 10. Maja ove godine, ruske oružane snage pokrenule su novu ofanzivu u pravcu Harkiva. Vojnici Oružanih snaga Ukrajine održavaju odbranu na udaljenosti od tri do pet kilometara od granične linije, sjeveroistočno od regionalnog centra.